Overblik: Her er de 16 anbefalinger til udsatte børn og unge

Højere straffe for voldstægt af børn, en enhed i politiet med fokus på seksuelle overgreb og kurser til udsatte familier. Det er nogle af det, som er resultatet af et dansk-grønlandsk samarbejde.
Tilbage i oktober sidste år skrev Astrid Krag og Martha Abelsen under på, at de vil samarbejde om en indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Foto © : KNR
Skrevet af Christine Hyldal
21. august 2020 10:12

Efter et års arbejde er 16 anbefalinger, der skal hjælpe udsatte børn og unge blevet fremlagt af Martha Abelsen (Siumut), der er naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, og socialminister Astrid Krag.

Tilbage i oktober sidste år skrev Astrid Krag og Martha Abelsen under på, at de vil samarbejde om en indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Danmark har bidraget med 80 millioner kroner til arbejdet. 

Det skete efter, at Naalakkersuisut i foråret sidste år bad Danmark og hjælp til netop socialområdet. Et område, som kom voldsomt i søgelyset, efter at DR viste dokumentaren om horrible forhold for børn og unge i Tasiilaq i "Byen hvor børn forsvinder". 

Arbejdet er afsluttet med en rapport med 16 anbefalinger. De handler om alt fra opkvalificering af medarbejdere, tidlige indsatser og mere konkrete tiltag om flere medarbejdere på børnerejseholdet, højere straffe for voldtægt af børn og en enhed i Grønlands Politi, som skal have fokus på seksuelle overgreb.

Du kan læse hele rapporten her.

 • 1. Udsatte familier skal have hjælp til at styrke deres forældrekompetencer gennem skræddersyede kurser og intensiv støtte i form af småbørns konsulenter. 
 • 2. Det tværfaglige samarbejde mellem sagsbehandlerne og sundhedsplejerskerne/ jordemødrene skal styrkes, så tegn på mistrivsel og omsorgssvigt opdages og handles på endnu tidligere. 
 • 3. Dagtilbudspersonale skal opkvalificeres og kompetenceudvikles til bedre at kunne opdage tidlige tegn på mis trivsel og omsorgssvigt. 
 • 4. Rammerne for den frivillige sociale indsats på børneområdet styrkes, så civilsamfundet får bedre muligheder for at byde ind på løsningen af de sociale udfordringer så tidligt som muligt. 
 • 5. Antallet af ubehandlede sager på børne- og ungeområdet skal nedbringes gennem tværkommunale samarbejder og vikarbistand. 
 • 6. Fælles sagsbehandlingsprocedurer skal implementeres i alle fem kommuner, og der skal ske et kompetenceløft af medarbejdere og ledere i takt med, at der gennemføres en socialfaglig under støttelse af implementeringen af et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. 
 • 7. Der skal dannes et overblik over de eksisterende kurser for medarbejdere på det sociale børne- og ungeområde ved at etablere en online kursusportal, tilpasse udbuddet af kurser samt sikre, at flere kurser bliver meritgivende.
 • 8. Der etableres væresteder til børn målrettet udsatte børn og unge, så de har et trygt helle om aftenen, natten og i weekenderne. 
 • 9. Familiecentrene målrettes i højere grad udsatte børn og unge og deres familier. 
 • 10. Det eksisterende børnerejsehold fordobles, så flere børn og unge kan modtage hjælp i byer og bygder, hvor de er bosat. Samtidig styrkes Den Centrale Rådgivningsenhed.
 • 11. Forhøjelse af foranstaltningsniveauet i sager om voldtægt af børn ved samleje og andet seksuelt forhold. 
 • 12. Etablering af en dedikeret enhed i Grønlands Politi med fokus på seksuelle overgreb. 
 • 13. Oprettelse af programindsats i Kriminalforsorgen i Grønland for indsatte dømt for seksualforbrydelser. 
 • 14. Etablering af behandlingspladser i Anstalten i Nuuk. 
 • 15. Kriminalforsorgen i Grønland optages i Behandlingsnetværket. 
 • 16. Etablering af et behandlingscenter til krænkere efter afsoning eller uden dom.