Nye og mere præcise tsunamimodeller for det ustabile fjeldområde i Uummannaq

Det ustabile fjeldområde i Uummannaqs fjordsystem er blevet undersøgt af norske forskere, der har udregnet mulige bølgehøjder, hvis der skulle ske et fjeldskred.
I forbindelse med rapporten om det mulige fjeldskred i Karrat Fjorden, lyder vurderingen, at det kan ske i dag, eller om 200 år. Ingen kan med sikkerhed sige hvornår det kan ske. Foto © : GEUS
Skrevet af Malik Brøns
29. juni 2022 14:55

I starten af april fandt De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS, et nyt ustabilt fjeldområde i Uummannaqs fjordsystem.

Det ustabile fjeldområde blev kaldt for ”Kigarsima”. Dengang vurderede geologerne, at der er meget høj sandsynlighed for et fjeldskred, som vil have alvorlige konsekvenser for bygderne Ukkusissat, Niaqornat og Qaarsut.

Nu har norske geologer fundet frem til nye og mere præcise tsunamimodelleringer.

Det betyder, at man nu kan se, hvor høje de forventede bølgehøjder kan blive, og hvor lang tid der går fra et fjeldskred til første bølge ankommer til den enkelte bygd eller by.

For eksempel viser beregningerne, at der blot kan gå fem minutter til bygden Ukkusissat bliver ramt af det første bølge, hvis der sker et fjeldskred i Kigarsima. Du kan læse mere om geologernes vurdering på Naalakkersuisuts hjemmeside. 

Skemaet kan man se herunder:

 

 

Mindre end Karrat 3, men større end Karrat 1 og 2

Sidste år præsenterede geologer fra både Grønland, Danmark og Norge en rapport om konsekvenserne af et fjeldskred i Karrat Fjorden. 

Her blev der peget særligt på tre ustabile områder i Karrat Fjorden, og de ligger tæt på det ustabile fjeldområde, der skabte en tsunami i 2017. De tre ustabile områder i Karrat Fjorden er blevet navngivet Karrat 1, 2 og 3. Det værst tænkelig scenarie er, at hele Karrat 3 falder i havet på én gang.   

Typiske tegn på tsunami

 

Alle steder skal tegn på en tsunami tages alvorligt. Lige inden en tsunami rammer kysten, vil man enten se, at havet trækker sig meget længere tilbage end normalt, eller at havniveauet stiger kraftigt.

 

Ligesom man måske vil opleve, at hundene bliver urolige. Hvis man oplever disse faresignaler, gælder det om at komme væk fra kysten. Generelt skal man bevæge sig væk fra kysten og opad. Hver eneste meter ind i landet og opad kan være med til at redde liv.

 

Kilde: Selvstyret

Ifølge Selvstyret er det ustabile fjeldområde i Kangerluarsuk fjorden, Kigarsima beregnet til at være omkring 28 millioner kvadratmeter, hvilket er større end både Karrat 1 og 2, men er betydelig mindre end Karrat 3. 

I forbindelse med rapporten om det mulige fjeldskred i Karrat Fjorden, lyder vurderingen, at det kan ske i dag, eller om 200 år. Ingen kan med sikkerhed sige hvornår det kan ske.

Det er den samme vurdering i forbindelse med det ustabile fjeldområde i Kangerluarsuk fjorden – det kan altså ske i morgen eller om 200 år. Ingen ved.

Det ustabile fjeldområde i Kangerluarsuk fjorden, Kigarsima ligger dog tættere på Uummannaqs bygder, Niaqornat, Qaarsut og Ukkusissat. 

Derfor er det også disse bygder, der er mest udsatte ved et muligt fjeldskred. 

Geologernes undersøgelser viser, at det nye ustabile fjeldparti har haft en meget hurtig og accelererende udvikling igennem de seneste 10 år. Oplysningerne om det nye fjeldområder er baseret på analyser af satellitdata, skråfotos samt feltundersøgelser.