Ny rapport: 191 anmeldelser seksuelle overgreb mod børn og unge i Tasiilaq siden 2014

Grønlands Politi har lavet en kortlægning over seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i de sidste fem år. Der sker mere end 40 anmeldelser om året, og dertil kommer et mørketal, der formentlig er stort.
Rapporten er en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge fra 2014 til 2018. Den kortlægger altså fem års seksualforbrydelser, og det svarer til, at der hvert år er mere end 40 anmeldelser i Tasiilaq og omegn. Foto © : Merete Lindstrøm, KNR
Skrevet af Christine Hyldal
24. september 2019 15:26

191 anmeldelser om seksualforbrydelser er indgivet i Tasiilaq fra 2014 til 2018.  

Piger mellem 10 og 14 er særligt udsatte, og gerningspersonerne er især mænd fra 15 til 30 år. Den forurettede er i gennemsnit 11 år på gerningstidspunktet.

Det er de triste kendsgerninger i en rapport, som Grønlands Politi netop har udgivet. 

Otte gange så mange anmeldelser

- Grønland har mere end otte gange så mange anmeldelser om seksualforbrydelser som i Danmark og Færøerne.
- I Grønland har Tasiilaq det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge pr. indbygger.
- I 2018 var 27 procent af anmeldelser om kønsligt forhold til barn under 15 år fra Tasiilaq, mens befolkningen i Tasiilaq udgjorde 5 procent af den samlede grønlandske befolkning

Rapporten er en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge fra 2014 til 2018. Den kortlægger altså fem års seksualforbrydelser, og det svarer til, at der hvert år er mere end 40 anmeldelser i Tasiilaq og omegn. Dertil kommer et mørketal, der formentlig er stort, oplyser Grønlands Politi.

12 anbefalinger
På baggrund af rapporten af rapporten har politiet lavet 12 anbefalinger, som ordensmagten mener bør iværksættes i Tasiilaq: 
- Vidensdeling blandt fagpersoner samt øget fokus på opkvalificering og supervision.
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale til folkeskoleelever i det yngste, mellemste og ældste klassetrin.
- Fokus på tidlig indsats samt forældreevne og forældreansvar i udsatte familier.
- Fokus på at skabe bedre fremtidsmuligheder for børn og unge i Tasiilaq. 
- Prioritering af sunde og alderssvarende fritidstilbud til børn og unge. 
- Hensigtsmæssig omgang med alkohol i Tasiilaq
- Inddragelse af rollemodeller i det forebyggende arbejde
- Behov for behandling af gerningspersoner og gruppeterapi i Tasiilaq.
- Optimering af Grønlands Politis sagsbehandling af anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge.
- Forbedring af anmeldelsesmuligheder ved seksualforbrydelser.
- Forebyggende indsatser skal generelt tilpasses lokale forhold.
- Undersøgelse af andre faktorer som kan være medvirkende til det høje antal seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq.

Du kan læse hele rapporten her.

-  Det overrasker mig ikke, at de 10-14-årige er de mest udsatte. Når vi her i politiet har fulgt anmelderne, ved vi, at det er sådan det hænger sammen, siger Svend Foldager. 

De fleste seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq sker på private adresser snarere end på offentlige steder, og oftest kender den forurettede og gerningspersonen hinanden i forvejen. 

Anmeldelser eksploderer

I 2015 var der blot 13 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge – sidste år var tallet steget til 56.

Og selv om det er sørgelig læsning, er det faktisk godt, at forbrydelserne bliver anmeldt, siger Svend Foldager. For ifølge politiet er den voldsomme stigning i antallet af anmeldelser nemlig ikke nødvendigvis udtryk for, at der sker flere anmeldelser nu end i 2015 – nogle af de mange nye anmeldelser er nemlig om forhold, der er sket for flere år siden.

Det er simpelthen blevet mere almindeligt at anmelde seksualforbrydelser.

- Det er positivt, når der bliver anmeldt. Det er nemlig den eneste måde, hvor vi som politi kan flytte noget. Et højt antal anmeldelser er rigtig godt, når vi ved, at mange har været udsat for overgreb, siger Svend Foldager.

Alkohol i halvdelen af tilfældene

Også fra skolen kommer der flere anmeldelser om seksualforbrydelser nu end tidligere. Ifølge politiet kan det skyldes Skolefeen, som er et tilbud til elever, der har brug for et frirum og en voksen tillidsperson at tale med på skolen i Tasiilaq.

Arbejdet med rapporten startede for halvandet år siden. 

- Vi kunne se, at Tasiilaq skilte sig meget ud med mange anmeldelser. Vi kunne også se, at rigtig mange var udsat for overgreb. Så vi havde en interesse i at få tallene frem, så vi kunne foretage os mere, siger Svend Foldager. 

- Jeg tror ubetinget på, at vi kan gøre en forskel for de børn, der har været udsat for overgreb. Vi har fremskyndet vores sagsbehandling betydeligt. Vi behandler sagerne hurtigere nu – vi prioriterer andre ting mindre for at prioritere seksuelle overgreb højere. 

Ifølge rapporten er alkohol ”kun” blandet direkte ind i halvdelen af anmeldelserne. Alkohol er direkte involveret i mindst 25 procent af sagerne, mens det i 27 procent af sagerne ikke har været muligt at fastlægge om der var alkohol involveret eller ej