Ny interesseorganisation for blinde og svagtseende

En medborger med synshandicap har ind imellem store problemer som personer med normalt syn aldrig kommer til at opleve eller kende til. For at komme disse problemstillinger til livs, og for bedst muligt at kunne varetage blinde og svagtseendes interesser, har man nu stiftet foreningen ISI.
Skrevet af Peter Troelsen
14. november 2013 06:53

Meningen med foreningen er at lave et landsdækkende fællesskab mellem blinde og svagtseende og af den vej støtte og inspirere hinanden. Interesseorganisationen blev dannet i går, og der er stiftende generalforsamling på ISI onsdag 11. december 2013 kl. 14.00. Det foregår i foreningslokalet i Blok 6 i Nuuk.

Indtil generalforsamlingen er afviklet, er der nedsat en bestyrelse, der skal varetage interesserne for ISI, indtil der kommer en generalforsamlingsvalgt ledelse af interesseorganisationen.

Den foreløbige bestyrelse består af Hans Peter Larsen, Kristian Josefsen, Anders Meilvang, Viktoria Nielsen og Asta Schmidt.