Naalakkersuisoq om Greenland Minerals ønske: Voldgiftsag er helt uden for skiven

Det er mangel på respekt for råstofloven, når Greenland Minerals ønsker en voldgiftssag mod Selvstyret og den danske stat. Det mener naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen.
Det ærgrer naalakkersuisoq for råstoffer Naaja H. Nathanielsen (IA), at selskabet Greenland Minerals har anmodet om en voldgiftssag i Danmark. Foto © : Naalakkersuisut.
28. marts 2022 09:01

Det tegnede umiddelbart til en brat afslutning for selskabet Greenland Minerals ønske om en mine i Kuannersuit i Sydgrønland, da Inatsisartut i november sidste år vedtog et forbud mod uranudvinding.

Nu, godt fire måneder senere, har selskabet så annonceret et ønske om en voldgiftssag mod Grønlands Selvstyre og den danske stat. Til stor forundring og ærgrelse hos naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen (IA).

- Jeg mener, at de (Greenland Minerals, red.) bevidst ser igennem fingre med det faktum, at råstofområdet er hjemtaget til Grønland, og der står i råstofloven, at afgørelser kun kan indbringes for retten i Grønland.

Grønland hjemtog råstofområdet 1. januar 2010. I råstoflovens paragraf 3d står, at "afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven (råstofloven, red.) kan kun indbringes for domstolene med kompetence i Grønland" - og det med start i byretten.

Hvad er en voldgiftssag

En voldgiftsag vil sige, at to parter får afgjort en tvist uden om det 
almindelige domstolssystem. Her er det ikke en dommer, men en ekspert inden for et bestemt område, der afgører sagen.

 

Afgørelsen kan ikke ankes til en højere instans som i en almindelig retssystem, men er endelig.
 

Offentligheden har som udgangspunkt ikke mulighed for at få indsigt i sagens dokumenter og afgørelse som i en offentlig retssag.

Men det respekterer selskabet ikke, når det anmoder om at gå til en dansk voldgiftsret, siger Naaja H. Nathanielsen.

- Jeg mener ikke, at man anerkender, at det her er et grønlandsk anliggende og hører hjemme i et grønlandsk retssystem og ikke en dansk voldgiftsret.

LÆS OGSÅ Greenland Minerals vil starte en voldgiftssag mod Grønland

Hun forventer derfor, at en voldgiftsret i Danmark vil afvise at tage sagen ind.

- Jeg mener ikke, at der er grundlag for at køre en voldgiftssag. Greenland Minerals vil have en voldgiftsret i Danmark til at tage stilling til, om de kan få en udnyttelsestilladelse i Grønland, og om de er omfattet af uranloven, der er vedtaget i Inatsisartut.

Trods forbuddet mod udvinding af uran i Grønland, som vil være et biprodukt i en udvinding af sjældne jordarter i Kuannersuit, har Greenland Minerals stadig en ansøgning liggende hos Råstofstyrelsen for netop en udvindingstilladelse til projektet.

Den sag bliver stadig behandlet trods en mulig voldgiftssag, oplyser Naaja H. Nathanielsen.

KNR arbejder på at få en kommentar fra Greenland Minerals om sagen.