Undersøgelsen er foretaget af Tilioq og Ilisimatusarfik. Foto: Tilioq

Mange har fordomme overfor personer med psykisk handicap

Der kan gøres meget for forbedre handicappedes muligheder i samfundet, mener handicaptalsmanden på baggrund af en ny undersøgelse.

Spørger man ude i samfundet, så vil de fleste have det fint med at have en nabo eller kollega, der sidder i kørestol eller bruger et høreapparat.

Men når det drejer sig om psykisk handicap som autisme eller ADHD, så har folk flere forbehold.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse foretaget af handicaptalsmanden og Ilisimatusarfik. 

LÆS OGSÅ Tilioq: Døve får ikke nok hjælp til tolkning

Her har man forsøgt at blive klogere på de fordomme og holdninger, som folk har til personer med handicap.

Undersøgelsen er den første af sin art i Grønland. Her er 996 personer fordelt over hele landet blevet interviewet, og man kan blandt andet læse, at folk i højere grad ser udfordringer ved at indgå i relationer med personer med et psykisk handicap. 

Overordnet set er ni ud af ti af den grønlandske befolkning positive omkring at indgå i en social relation til en person med et fysisk handicap. Dette gælder derimod for syv ud af ti, når der spørges ind til et psykisk handicap. 

Kun 33 procent er positive overfor at have en leder eller et Inatsisartutmedlem med psykisk handicap, mens 81 procent ville have det fint med at have et medlem af Inatsisartut, som har et fysisk handicap.

Der er også forskel, når det kommer til, hvilken relation man skal indgå i.

De adspurgte er eksempelvis positive for, at et nært familiemedlem bliver gift med en person med handicap, men langt under halvdelen kunne forestille sig selv at være kæreste med en person med handicap. 

Arbejdetsmarkedet i fokus

Forskerne har også undersøgt handicappedes muligheder og eventuelle fordomme på arbejdsmarkedet. 

Forskel i uddannelse

Sammenligner man personer med handicap med dem uden, så er der en mærkbar forskel, når det kommer til uddannelse:

37 procent af dem med et handicap har en uddannelse, hvor 49 procent af dem uden handicap har en uddannelse.

Kilde: Holdninger til handicap 2020

Her konkluderes det, at virksomhederne være bedre til at signalere, at de er inkluderende, når det kommer til at ansætte personer med handicap.

LÆS OGSÅ Flere henvender sig til Tilioq

Der er ifølge Tilioq barrierer, som skal nedbrydes for at skabe mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

På baggrund af undersøgelsen kommer Handicaptalsmanden med en række anbefalinger. Blandt andet at der indføres et diskriminationsforbud, at styrke befolkningens kendskab til personer med handicap og sørge for, at handicappede er repræsenteret i medierne, kulturlivet og på uddannelsesinstitutionerne.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl