Kulturudvalg: KNR skal brede sig mere ud i hele landet

Naalakkersuisut ønsker, at KNR skal blive bedre til at være i dialog med lytterne og seerne, mens Inatsisartuts Kulturudvalg ønsker en mere spredt mediedækning
KNR´s servicekontrakt udløber ved udgangen af i år og en ny kontrakt er på trapperne, ligesom en ny bestyrelse vil træde til ved årsskiftet. Foto © : Johansinnguaq Olsen, KNR
Skrevet af Jensine Berthelsen
11. november 2022 13:53

I 2014 blev der etableret et såkaldt brugerråd i KNR. Det skete for at kunne sikre en god dialog mellem KNR og brugerne.

Men rådet har aldrig fungeret efter hensigten, fastslår Naalakkersuisoq for medier, Peter Olsen. Nu skal rådet nedlægges, og til gengæld skal der etableres en mere direkte dialog med brugerne af KNR i form af brugerpaneler:

- Vi er sikre på, at brugerne langs hele kysten får mulighed for direkte medinddragelse i KNR's virke og dermed er med til at forbedre KNR's public service forpligtigelser, forklarer Naalakkersuisoq for medier, Peter Olsen (IA).

Lovforslaget (EM2022 pkt. 116) i sin udformning blev uden problemer vedtaget af partierne i Inatsisartut.

Udvalg vil have mere spredt mediedækning

Udvalget for Kultur slog i sin tillægsbetænkning igennem med ønsket om, at KNR ud over en direkte dialog med brugerne også skal forpligtiges til at sikre bredere mediedækning og være mere til stede overalt i landet i forbindelse med udbuddet af nyheder og udsendelser.

Doris Jakobsen Jensen fra Siumut er formand for udvalget.

- Der er meget lidt mediedækning fra resten af kysten, mens der fra Nuuk er meget stor dækning, og fordi vi ikke accepterer det, har vi fra Siumut i talerstolen påpeget, at det er nødvendigt, at KNR har meget mere fokus på resten af kysten, end tilfældet er i dag, siger hun.

KNR's direktør: Det koster mange penge

KNR modtager årligt omkring 71 millioner kroner til at lave TV, radio og nyheder.

Og selvom det umiddelbart virker som mange pengene, skal de række til at opfylde institutionens forpligtelser, der er formuleret i KNR’s public serviceaftale med Naalakkersuisut, siger direktør Karl-Henrik Simonsen.

- Pengene er tilstrækkelige i forhold til public serviceaftalen, som den ser ud i dag. Altså til radioproduktion fra morgen til kl. 18 og til to timers TV produktion, siger han og fortsætter:

- Hvis vi skal producere mere, og vi skal have afdelingen på kysten, skal vi have studier, kameraer, indtalingsstudier og lignende. Og det koster mange penge.

Han understreger, at KNR i de sidste to år har oprustet, og at der nu er ansat reportere i Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Samtidig fortæller han, at institutionen overholder sin forpligtelse til at købe 100 timers udsendelser fra den øvrige del af landet.

Doris Jakobsen Jensen (S) siger, at hendes parti er villig til at se på, hvordan KNR kan få flere penge.

- Vi er parat til at indgå drøftelser om, hvordan og med hvilke midler KNR skal være mere landsdækkende, og vi er parat til at deltage i arbejdet, understreget hun.