- Vi vil gerne have et papir med underskrift på, at det ikke kommer til at have konsekvenser for os. Vi vil på ingen måder acceptere, at man mundtligt kommer og giver os forsikringer, siger Ole Jørgen Davidsen.Foto: KNR / Malik Brøns

KNAPK Narsaq om Kuannersuit: Alle fiskerne er imod

Lokalafdelingen i Narsaq savner klar besked fra politikerne om konsekvenserne for fiskerne, hvis mineprojektet bliver gennemført.

Borgermøderme om mineprojektet ved Kuannersuit er i gang. Det startede i Narsarsuaq fredag i sidste uge. Mandag fortsatte borgermødet i Qaqortoq, og i dag vil de sidste borgermøder foregå i Narsaq.

Inden borgermøderne går i gang, er meldingen dog klar fra fiskerne i byen. De er alle imod mineprojektet.

Det forklarer formanden for KNAPK’s lokalafdeling i Narsaq, Ole Jørgen Davidsen.

- Her fra fiskerne og fangernes forening er vi samlet imod mineprojektet ved Kuannersuit, fordi det kan komme til at have konsekvenser for vores erhverv, siger han.

Fakta om Kuannersuit-projektet:

 

  • Kuannersuit ligger cirka 7,5 kilometer nord for byen Narsaq.
  • Hvis Greenland Minerals får en udvindingstilladelse, bliver det i en åben mine i 700 meters højde.
  • Greenland Minerals vil holde minen i drift i 37 år.
  • Projektet forventes at skabe 328 grønlandske arbejdspladser, når minen er i drift.
  • Området indeholder blandt andet sjældne jordarter, uran og thorium.
  • Minen vil producere 3 millioner ton malm om året.
  • På 37 år vil minen producere 111 millioner ton restaffald og 111 millioner ton gråbjerg (ubrugt klippemateriale).

Kilde: Grønlands Naturinstitut & Nationalt Center for Miljø og Energi, VSB-rapport.

Hos fiskerne og fangernes foreningen i Narsaq vil man gerne vide, om projektet vil få konsekvenser for deres erhverv.

Otte kilometer fra Narsaq vil mineselskabet Greenland Minerals gerne udvinde sjældne jordarter og uran.

Intet er dog besluttet, og det kan tage langt tid før Naalakkersuisut skal beslutte om der skal en mine ved Kuannersuit eller ej.

Hvis minen bliver en realitet, vil Greenland Minerals forbyde jagt og fiskeri i et område nord for Narsaq. Her vil selskabet udlede behandlet vand fra minen ved Nordre Sermilik.

- Vi mener, at man skal være fuldstændig sikker på, hvordan det kommer til at gå udover vores erhverv, hvis minen åbnes. Hvis vi ikke længere må fiske, hvordan er det så godt for os?, spørger Ole Jørgen Davidsen.

Zonen, hvor det kan blive forbudt at jage og fiske, dækker et område på 30.000 kvadratmeter - omkring fire fodboldbaner.

Savner svar fra politikerne

Han regner ikke med, at borgermødet i dag kommer til at give dem svar på deres spørgsmål. For Ole Jørgen Davidsen skal svaret komme fra politikerne.

- Vi vil gerne have et papir med underskrift på, at det ikke kommer til at have konsekvenser for os. Vi vil på ingen måder acceptere, at man mundtligt kommer og giver os forsikringer.

- Naalakkersuisut og de folkevalgte i kommunen skal komme og fortælle os om deres planer for fiskeriet og mineprojektet. Vi savner kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut, fordi der er ingen, der informerer os om det.

Naalakkersuisut har valgt at blive hjemme fra borgermøderne på grund af trusler. I stedet holder Greenland Minerals, embedsfolk fra Selvstyret og Nationalt Center for Miljø og Energi i Danmark borgermøderne.

KNAPK’s lokalafdeling i Narsaq har 30 medlemmer.