Opvarmning forventes at være skyld i, at narhvalen, grønlandshvalen og hvidhvalen mister deres opholdsområder i sommerperiodenFoto: Carsten Egevang

Klimaforandringer vil tvinge hvalerne til at søge mod nord

Data fra 227 hvaler peger på, at narhvalen, grønlandshvalen og hvidhvalen i år 2100 vil opholde sig længere mod nord.

Forskere har ved at spore 227 hvaler fundet ud af, at klimaforandringer vil ændre hvalernes måde at vandre på. 

Det skriver Naturinstituttet i en pressemeddelelse.

Forskningen er blevet til en videnskabelig artikel, som er offentliggjort i Science Advances.

Narhvalen, grønlandshvalen og hvidhvalen er stærkt knyttet til koldt vand og havis. Havets overfladetemperatur er en vigtig faktor i hvalernes vandringsmønstre.

På grund af klimaforandringer vil store områder i Arktisk miste havis frem mod 2100. Især vil det ske i Østgrønland og Barentshavet, mens Vestgrønland vil miste mindre havis.

 

Hvidhvaleunge. Foto: Flickr

 

Derfor vil de områder, hvor hvalerne opholder sig og finder føde og føder unger, ændre sig, og det kommer til at have en betydning for det øvrige økosystem.

Blandt andet vil mængden af plante- og dyreplankton blive påvirket.

Når vandet bliver så varmt i den sydlige del, at hvalerne ikke længere kan opholde sig der, kommer de til at svømmer længere mod nord.

- Over en bred kam forventes det, at sydgrænser for hvalernes udbredelsesområder om sommeren i 2100 vil være flyttet knapt 250 km mod nord, og at de om vinteren vil være flyttet knapt 125 km mod nord, skriver Naturinstituttet i pressemeddelelsen.

Narhvalen er den mest følsomme

Forskerne fremlægger to mulige fremtidsscenarier. Et optimistisk fremtidsbillede og et pessimistisk fremtidsbillede.

Opvarmning forventes at være skyld i, at narhvalen, grønlandshvalen og hvidhvalen mister deres opholdsområder i sommerperioden – uanset hvilket fremtidsbillede man kigger på.

- Narhvalen anses for at være den mest følsomme af de arktiske havpattedyr, fordi den har en begrænset udbredelse og er afhængig af havis.

I det mest alvorlige fremtidsscenarie vil narhvalerne i Vestgrønland kun have små områder nord for Baffin Island tilbage i 2100.

Grønlandshvalen har allerede flyttet sig 

Hvidhvalerne foretrækker at opholde sig i de samme områder, og forskerne vurderer, at de ikke vil flytte sig på grund af miljøændringer.

I det mest pessimistiske fremtidsbillede vil hvidhvalen miste alle sommeropholdsområder, og det vil påvirke bestanden negativt.

- Klimaændringer antages allerede at være en del af grunden til, at nogle hvidhvalbestande ikke er kommet sig ovenpå tidligere tiders jagt og overudnyttelse, står der i pressemeddelelsen.

Grønlandshvalen i vest forventer at bevæge sig imod det canadiske øhav. I Østgrønland kan man allerede se, at grønlandshvalen opholder sig længere mod nord end før i tiden. Men udbredelsen af det dyreplankton, den lever af, sætter en grænse for, hvor langt mod nord, den kan bevæge sig.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl