Foto: Suleqatigiissitsisut

Samarbejdspartiet: Kim Lyberth

Navn: Kim Lyberth

Parti: Samarbejdspartiet

Alder: 58 år

Civilingeniør i fisketeknologi/faglærer

Civilstatus: skilt, 3 børn

Fritidsinteresser: jagt og fiskeri

De 3 vigtigste sager jeg vil kæmpe for i folketinget:

Blive digitale frontløbere indenfor uddannelsessystemet, således vi kan give kvalitetsundervisning selv i de yderste bygder.

Teknologi udnyttelse til øget effektivitet i undervisningsforløb på både ungdoms og voksenuddannelser, samt efteruddannelse og supervision ved sociale tilfælde, hvor lærerne har brug for faglig støtte. Vi skal udvikle et system hvor vi kan bruge lærerkræfter fra Danmark til at støtte op om lærere i bygder og yderdistrikter.

Dette kræver mere udvikling og det bør vi forhandle med Danmark om at være med til at udvikle. Kan vi få aftaler i hus med udvikling af teknologier, der skal afprøves under ekstreme forhold, er det oplagt at samarbejde med danske virksomheder og det danske folketing om at brænde G Grønland som det bedste testmiljø.

Arbejde med alle interessenter om at løse de udfordringer der på det sociale område. En landsdækkende akut indsats for få systemer i en stand hvor der kan ydes en effektiv sagsbehandling. Og en effektiv hjælp til især udsatte/misbrugte børn og unge. En strategisk indsats der kan afhjælpe grundlaget for de eksisterende udfordringer. Eksempelvis arbejdspladser, boligforhold, persontransport, generelle leveomkostninger osv.

Sundhedsvæsenet, nordisk samarbejde og psykiatri og rekruttering og fastholdelse.

Et tættere samarbejde indenfor rigsfællesskabet, samt via dette,de nordiske lande, om udveksling af læger og speciale personale.

At sikre forhandling om hvilke tilbud der kan/skal gives ,således at det som minimum tilbydes ens forhold for alle statsborgere i rigsfællesskabet.

For at sikre større patientsikkerhed, skal vi indgå i samarbejde med det nordiske fællesskab om at Grønland bliver inkluderet i det fælles centrale system om læger , psykiatere og andet sundhedspersonale, som har anmærkninger for dårlig praksis, som får frataget bestillinger mm.

Det er vigtigt at samarbejde med Danmark omkring sundhedsvæsenets rekruttering her i Grønland,  således at vi kan udtænke nye rekruteri gr og fastholdelsesstrategier for læger, speciallæger, sygeplejersker og især psykiatrien.

Hvordan vil du være med til at sikre en god tilværelse for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark? Styrke integrationspakker der finansieres af selvstyret og danske satspulje. Arbejde for modeller der kan bevare tilknytningen til Grønland både for tilflyttere og studerende i Danmark

Hvilken statsminister støtter du, hvis du bliver valgt ? Danmark blander sig ikke i vores interne anliggender, så det vil vi heller ikke, men vil lade det være op til forhandlinger.

Kommentarer