Isbjørneunger er særligt udsat for forurening i Arktis

Det viser ny forskning, der er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Toxicology an Chemistry, skriver netmediet Business Insider.
Foto © : Nukaaraq Knudsen/KNR
Skrevet af Jonas Fievé
09. januar 2017 06:23

Forskerne har undersøgt et stort område af Arktis fra Svalbard henover Grønland til Alaska, hvor de har indsamlet data om, koncentrationen af 19 forskellige særligt sejlivede kemikalier også kaldet POP, i torsk, ringsæler og isbjørne.

Forskningen viser, at isbjørnene er hårdest ramt af de POP-kemikalierne, som fx er pesticider eller kemikalier fra industrien, der ophober sig i dyrene gennem fødekæden.

Ifølge undersøgelserne er faren ved de forurenende kemikalier i isbjørnene omkring 100 gange højere end grænseværdien for de voksne bjørne, mens den for ungerne er 1000 gange højere.

Kemikalier overføres via modermælk

Kemikalierne bliver overført fra isbjørnemødrene til ungerne via modermælken, som ungerne lever af de første 20 måneder i deres liv.

Forskningen viser dog, at der siden 1980'erne har været et fald i risikoen for POP-kemikalier i bjørneungerne, hvilket blandt andet skyldes Stockholmkonventionen fra 2001, med et internationalt forbud mod flere af de mest forurenende kemikalier.

Resultaterne viser, at international kontrol med kemikalier virker og derfor påpeger forskerne, at det er vigtigt fortsat at føre kontrol.