Homovielser i Grønland fra juli 2014

1. juli 2014 vil bøsser og lesbiske i Grønland kunne blive gift i kirken, såfremt et nyt lovforslag fra den danske regering vedtages i den nuværende form.
Skrevet af Martine Lind Krebs
19. november 2013 06:22

Allerede tilbage på efterårssamlingen 2010 vedtog et enigt Inatsisartut et beslutningsforslag om at bede den danske regering om at få lovgivningen på plads for Grønland også. I Danmark blev det i 2012 muligt for bøsser og lesbiske at blive gift, og nu er lovarbejdet færdigt, så ændringerne – efter en tur gennem Folketinget og Inatsisartut – kan træde i kraft i Grønland også.

Biskop Sofie Petersen har allerede erklæret sig tilhænger af homoægteskaber:

- Jeg kan ikke se at der skulle være noget teologisk til hinder for at vi skulle gøre det, har hun sagt til KNR og erklæret sig villig til selv at foretage sådan en vielse. En tidligere rundringning som KNR har foretaget blandt landets præster, har imidlertid afsløret, at ikke alle præster her i landet har det sådan.

I dag kan bøsser og lesbiske i Grønland indgå registreret partnerskab, men ikke blive viet i kirken .