Mød Grønlands kandidater til Folketinget

Når du går i stemmeboksen 1. november, møder du navnene på 15 grønlandske politikere på stemmesedlen.
Folketingsvalget er 1. november. Foto © : KNR
19. oktober 2022 12:34

Opdateret 24. oktober med kandidat Hans Enoksen. 

1. november skal vi til valg og vælge to grønlandske politkere ind i Folketinget. I dag sidder Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit og Aki-Mathilda Høegh-Dam fra Siumut  på Christiansborg fra Grønland. 

De genoptiller begge to til det her valg - men der er også 13 andre håbefulde politikere, som gerne vil tage deres plads. Mød dem her. 

 

Foto © : Privat

Navn: Tillie Martinussen

Partii: Løsgænger

Alder: 42 år

Uddannelse: Organisk psykoterapeut, projektlederkurser og ledelseskurser

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- At ændre Selvstyreloven til gavn for udsatte og sårbare, børn og ældre i Danmark og i Grønland.

 

 

Foto © : Atassut

Navn: Arnánguak’ Jeremiassen

Parti: Atassut

Alder: 44

Uddannelse: Bachelor i sprog, litteratur & medier 

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Ansvaret for sundhedsvæsnet skal tilbage til Danmark.

 

Foto © : Atassut

Navn: Aviaq Kleist

Parti: Atassut

Alder: 39 år

Uddannelse: Kok & ernæringsassistent

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

- Mærkesagen er at sundhed skal tilbage til staten.

 

Foto © : KNR/Marie Kuitse Kristensen

Navn: Hans Enoksen

Parti: Naleraq

Alder: 66

Uddannelse: Købmand

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

- Jeg vil opnå, at vi får vores land tilbage. Først fik vi Hjemmestyret, derefter Selvstyret, men i Grundloven står der stadig, at vores land er under Danmark. Det vil ændre.

 

Foto © : Naleraq

Navn: Kirsten Fencker

Parti: Naleraq

Alder: 43

Uddannelse: Akademiøkonom i økonomi & ressourcestyring og en HD i organisation og ledelse.

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Jeg vil sikre, at Kongeriget Danmark sørger for at etablere fødevaremyndighed i vores land. På den måde kan vi sikre, at vores land direkte kan handle med andre lande.

Der vil gavne vores økonomi, og det vil sikre, at vi får bedre mulighed at udvikle landet.

 

Foto © : Naleraq

Navn: Juno Berthelsen

Parti: Naleraq

Alder: 40

Uddannelse: Kandidat i tværkulturelle studier

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Jeg vil kæmpe for at få stoppet tvangsfjernelserne af grønlandske børn. Jeg vil stille krav til Social- og Ældreministeriet om, at der sørges for, at kommunerne efterlever loven i henhold til ILO-169 og Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder og beskytter grønlandske familiers ret til familieliv og ret til kultur og sprog.

 

Foto © : Maalia Lynge Christiansen

Navn: Aaja Chemnitz

Parti: Inuit Ataqatigiit

Alder: 44 år

Uddannelse: Cand.scient.adm. - kandidat i administration.

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Hjælp til børn udsat for overgreb og bedre løn til politi- og anstaltsbetjente. De to ting er tæt forbundne. 

 

Foto © : Inuit Ataqatigiit

Navn: Aqqalukkuluk Fontain

Parti: Inuit Ataqatigiit

Alder: 34

Uddannelse: Autodidakt indenfor IT.

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Udviklingen af cybersikkerhed i Kongeriget, så Grønland er bedre beskyttet mod angreb udefra.

 

Foto © : Inuit Ataqatigiit

Navn: Arnâránguak’ Inûsugtok’ Rohde

Parti: Inuit Ataqatigiit

Alder: 41

Uddannelse: Lærer

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- For det første vil jeg søge for, at grønlændere skal kunne være selvforsynende. Jeg vil søge for, at lokale fangere og fiskere skal have en speciel fryser, der kan fryse fangst meget hurtigt. På den måde kan fangere og fiskere indhandle deres fangst hurtigere til udlandet.

 

Foto © : Siumut

Navn: Karina Zeeb

Parti: Siumut

Alder: 35

Uddannelse: Bachelor i jura

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

- Jeg vil arbejde for, at Kriminallovens strafferamme, som i øvrigt ikke har givet det ønskede resultat her i landet, skal tilpasses det grønlandske samfund. For eksempel vil jeg med min baggrund som bachelor i jura arbejde for, at tiltalte for manddrab eller en anden forbrydelse i en retssag fremover ikke dømmes blot af en person, men at der afgøres en dom i henhold til en specifik strafferamme i Kriminalloven.

 

Foto © : Siumut
 

Navn: Elvira Kuitse

Parti: Siumut

Alder: 29 år

Uddannelse: Studerer jura

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Jeg står frem, fordi jeg synes systemet, der bliver brugt i Grønland, ikke passer til vores værdier og identitet.

Vi har brug for alle, alle kræfter, alle dygtige. Uddannelse på vores eget sprog skal optrappes.

 

Foto © : Siumut

Navn: Aki-Matilda Høegh-Dam

Parti: Siumut

Alder: 26 år

Uddannelse: Statskundskab

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

- Der sker ting i vores samfund, som er meget forfærdelige. For eksempel ”spiralskandalen”, og grønlandske børn, der bliver tvangsfjernet fra deres forældre.

Når der sker sådan noget, er den vigtigste opgave: Følge vores værdier, ikke være tilbageholdende, og ikke lefle. Jeg vil altid beskytte og sikre det  grønlandske samfund

 

Foto © : Siumut

Navn: Markus E. Olsen

Parti: Siumut

Alder: 56

Uddannelse: Teolog, præst, terapeut

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

Pituffik: Stille krav om, at amerikanerne betaler en afgift til Grønland for at have basen placeret i Grønland. Det er ikke nok med servicekontrakten, der giver os nogle skatteindtægter

 

Navn: Anna Wangenheim

Parti: Demokraatit

Alder: 40

Uddannelse: Sygeplejerske

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

Hvis jeg kommer ind i Folketinget, vil jeg først og fremmest arbejde for, at det skal være nemmere at få arbejdskraft fra udlandet til Grønland. Det vigtigste, jeg vil arbejde for, er personalesituationen i sundhedsvæsnet. 

 

Foto © : KNR / Malik Brøns

Navn: Justus Hansen

Parti: Demokraatit

Alder: 54

Uddannelse: Automekaniker

Hvad er den vigtigste sag, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget? 

Geopolitik.