Alt efter hvem der fortæller historien, kommer den til at se forskellig ud. Det var blandt andet budskabet i dette kunstflag fra Nuuk Nordisk Kulturfestival sidste år. Dette tema behandlede Forsoningskommissionen også i sin rapport og anbefalede, at der udvikles en handlingsplan for, hvordan Grønland får fortalt sin egen forhistorie. Foto: Nuuk Kunstmuseum

Her er Forsoningskommissionens syv anbefalinger

Et center for historie og forsoning, en fond og et etisk råd. Sådan lød nogle af Forsoningskommissionens anbefalinger fra 2017.

- For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt, at der finder forsoning og tilgivelser sted.

Sådan står der i en aftale mellem koalitionspartierne fra 2013 - og ud fra den tog Grønlands Forsoningskommission form.

Fra 2014 til 2017 satte kommissionen fokus på forsoning gennem en række aktiviter. Formålet var at afdække udfordringer og spændinger i et samfund rundet af en fortid som dansk koloni. Det skete med borgermøder, foredrag, interviews og debat på kommissionens ture rundt i landet.  

Kommissionsarbejdet sluttede i december 2017 med en rapport til naalakkersuisut, der indeholdt syv anbefalinger. Ifølge æresmedlem i kommissionen, Karla Jessen Williamson, er der ikke blevet fulgt politisk op på anbefalingerne. Opfølgningen er i gang, lyder det fra Karl Frederik Danielsen, der er naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke.   

Du kan læse anbefalingerne her:

Anbefaling nr. 1: Grønland skal fortælle sin egen historie
Kommissionen anbefaler, at der udvikles en national strategi og handlingsplan for, hvordan Grønland får fortalt sin egen forhistorie.

Ifølge kommissionen er der inspiration at hente i Australien. Her har de oprindelige folk udarbejdet tilgængeligt materiale om deres forhistorie, deres kultur og deres værdier. Kommissionen efterlyser et lignende tiltag i Grønland. 

Anbefaling nr. 2: Videnscenter
Kommissionen anbefaler, ar der oprettes et videnscenter for historie og forsoning på Ilimmarfik.

Anbefaling nr. 3: Fond
Kommissionen anbefaler, at der oprettes en forsoningsfond. Fonden skal støtte forskning og initiativer, der skal bidrage til forsoningsprocessen.

Anbefaling nr. 4: Fælles værdisæt
Kommissionen anbefaler, at der oprettes et etisk råd, der skal udarbejde et fælles nationalt værdisæt. 

Anbefaling nr. 5: Sproget
Kommissionen anbefaler, at det grønlandske sprog styrkes gennem en massiv indsats i hele samfundet.

Anbefaling nr. 6: Ønske om en undskyldning     
Borgere fra især den ældre generation, har overfor Forsoningskommissionen udtrykt, at det vil være på sin plads at de får en undskyldning for den behandling, de har været udsat for i udviklingens navn. 
Derfor anbefaler kommissionen, at Naalakkersuisut tager initiativ til en debat om dette spørgsmål. Det skal sikre, at hele befolkningens holdning til spørgsmålet om en undskyldning bliver belyst.

Anbefaling nr.7:  Borgerne skal informeres
kommissionen anbefaler, at Naalakkersuisut skal sikre, at centraladministrationen og de underliggende institutioner fremover sikrer borgerne retten til ’frit forudgående og informeret samtykke’, når der planlægges større samfundsændringer, der får indflydelse på de enkelte borgeres liv.

Kilde: Forsoningskommisionens betænkning 
 

Du kan læse hele kommissionens betænkning her.
 Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl