Greenland Minerals A/S har mineprojektet på Kuannersuit, hvor man ønsker at udvinde sjældne jordarter som hovedprodukt og uran som biprodukt.

Greenland Minerals: Vi har fået styr på VVM rapporten

Minevirksomheden Greenland Minerals er nu et skridt tættere på at kunne udvinde såkaldte sjældne jordarter i Sydgrønland, mener selskabet selv.

Miljøspørgsmålet om Kuannersuit-projektet er ved at blive afklaret.

Greenland Minerals regner med at sende en opdateret VVM-redegørelse, som er en rapport om de miljømæssige konsekvenser, afsted meget snart.

Indtil nu har Miljøstyrelsen i råstofdepartementet afvist samtlige rapporter fra Greenland Minerals.

Men nu skulle der snart være styr på de miljømæssige vurderinger, mener selskabet selv.

Meldingen lyder, at det VVM-relaterede arbejde til Kvanefjeld-projektet ventes at blive afsluttet tirsdag.

- Vi har været i kontakt med relevante myndigheder i Grønland, og de er klar til at gennemgå vores VVM-materiale og planlægge de næste trin i ansøgningen om udnyttelsestilladelse, skriver selskabet.

Vittus Qujaukitsoq bakker op

  • Miljøstyrelsen, Naturinstituttet og Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet behandler udkastet til VVM-redegørelsen.
  • Behandlingen af udkastet skal blandt andet sikre, at redegørelsen kommer til at leve op til de krav, der er på råstofområdet.
  • Når udkastet til VVM-redegørelsen lever op til kravene, kan Naalakkersuisut beslutte, at begynde en offentlig høring.
  • Først efter høringsprocessen kan Naalakkersuisut godkende en VVM-redegørelse endeligt.

Selskabets ord bakkes op af naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq (NQ), der i sidste uge meddelte, at han ser gode fremskridt for Greenland Minerals mineprojekt.

Det gælder desuden også Tanbreez' store mineprojekt ved Killavaat Alannguat.

- Det er glædeligt, at der er fremdrift i de to sjældne jordartsprojekter i Sydgrønland. Begge projekter har store potentialer.

- Det er vigtigt at genkende og imødekomme den øgede interesse og efterspørgsel for blandt andet sjældne jordarter for at få projekterne i gang, siger Qujaukitsoq.

- Naalakkersuisut forventer, at begge projekter snarest opfylder råstoflovens krav, og dette vil give en mulighed for at etablere en mineindustri i Sydgrønland.

Styr på restaffaldet

En del af Greenland Minerals’ udfordringer har blandt andet været, hvad der skal ske med restprodukter og affald fra minen.

Det kan eksempelvis være mineraler, som kan indeholde rester af tungmetaller.

Ifølge Miljøstyrelsen har selskabet tidligere undervurderet risikoen for blandt andet stråling i området og mulig udsivning af kemikalier til Narsaq-floden og Bredefjorden.

Og så har der været bekymring om, at depoterne for restaffaldet ikke er jordskælvssikret, og at affaldet ved et jordskælv derfor risikerer at flyde ud i naturen.

Men det er der kommet styr på nu, vurderer selskabet.

Med oplysninger fra GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), vurderer selskabet, at dæmningen, som de vil bruge til restaffaldet, vil være stabil nok til de værste jordskælvsscenarier.

Greenland Minerals A/S har mineprojektet på Kuannersuit, hvor man ønsker at udvinde sjældne jordarter som hovedprodukt og uran som biprodukt.

Sjældne jordarter bliver især brugt til produktion af mobiltelefoner, tv og tablets.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt