Mærkning af hellefisk vil blive brugt til ny viden om vandringsmønster og tilhørsforhold. Her er både et konventionelt gult mærke samt et elektronisk mærke, der registrerer temperatur og dybde.Foto: Jesper Boye

Forskere undersøger mulig østgrønlandsk bestand af hellefisk

Har Østgrønland sin egen bestand af hellefisk, så skal den også forvaltes af Grønland alene, siger professor om nyt forskningsprojekt.

Genetik, mærkeforsøg og øresten.

Det er centrale elementer i et nyt projekt, hvor en gruppe forskere skal undersøge, om der findes en særlig østgrønlandsk bestand af hellefisk.

Resultatet kan få konsekvenser for forvaltningen af bestanden, fortæller Jesper Boye, der er biolog og seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut og DTU Aqua i Danmark, som leder projektet fra Grønlandsk side. 

Fiskeri af hellefisk

* Fiskeriet i hele Nordatlanten udgør 120.000 ton. Heraf tager Grønland sig af 35.000 ton, mens Norge, Island, Canada, Færøerne og Rusland fanger 85.000 ton.

Kilde: Grønlands Naturinstitut

- Det er klart, at hvis det bliver en ren grønlandsk bestand, så skal den også forvaltes af Grønland alene.

- Det vil sige, at Grønland skal etablere nogle målsætninger for forvaltning af fiskeriet, siger Jesper Boye.

I dag forvaltes og betragtes hellefisk i udenskærsområdet ved Østgrønland, Island og Færøerne som én bestand, og der gives én biologisk rådgivning for hellefisk i hele området.

Genetiske undersøgelser peger dog på, at bestanden i Østgrønland muligvis er adskilt fra bestandene omkring Island og Færøerne. Hvis det er tilfældet, skal Grønland selv styre forvaltningen blandt andet i forhold til, hvor højt fisketrykket skal være.

Hellefisk bevæger sig langt

Det var fiskenes bevægelsesmønstre, der fik forskerne til at undre sig. Overvågning af fisk med mærker viste, at de bevæger sig over lange afstande, påpeger Jesper Boye.

- Der er nogle ting, der tyder på, at dynamikken indenfor det, vi kalder Østgrønland, Island og Færøerne-bestanden varierer fra Østgrønland til Færøerne.

- Så kan man eventuelt tænke sig, at Østgrønland på en eller anden måde kunne have en anden dynamik og måske være sin egen bestand, forklarer seniorforskeren.

Sporstoffer i hellefiskens øresten samt ørestenens form kan afsløre fiskens

Øresten fra hellefisk

 

Undersøgelsen er et led i et fælles forskningsprojekt med repræsentanter fra Norge, Island, Canada, Færøerne og Grønland. De forsøger at kortlægge sammenhængen mellem forskellige bestande af hellefisk i Nordatlanten.

Det er ifølge Naturinstituttet afgørende for at kunne sikre en optimal og bæredygtig forvaltning af fiskeriet på hellefisk. For at komme spørgsmålet nærmere, skal forskerne ud og fange fisk, som de skal undersøge på forskellig vis. 

Både analyser af sporstoffer i øresten og andre fiskeridata samt forsøg med genetik og mærkninger af fisk indgår i projektet.

- Vi har nogle historiske mærkninger, som vi er i gang med at oparbejde for alle lande i hele Nordatlanten. Vi vil se på øresten, hvor man bruger kemien til at fastslå oprindelsen af fisk, uddyber Jesper Boye.

- Man kan også bruge formen på ørestenen til at se, hvor fisken hører hjemme, tilføjer han.

Projektet starter i januar 2020 og løber over tre år.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt