Qulaarpaa Folkeskolen har ikke fokus på individet

Folkeskolen forsøger at have fokus på den enkelte elev, men evalueringen viser, at det kun lykkes i ringe udstrækning.
25. marts 2015 14:00

Der skal være fokus på den enkelte elev. Det er et af formålene med den gode skole, men det sker ikke.

Den store evaluering af folkeskolen viser, at undervisningen i høj grad fejler i forhold til de mål, der er sat op.

Lærerne formår ikke at efterleve de principper, der bliver lagt op til i Den gode skole og meget tyder på, at der er en manglende forståelse af læringssynet i Atuarfitsialak.

 

Få bruger handleplaner
Et grundlæggende element i skolereformen er en ny tilgang til undervisning, hvor undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov, rumme udfordringer for alle elever og hvor læreren tilrettelægges undervisningen under hensyn til de mål, lærer og elev samarbejder om at fastlægge i elevens handleplan.

Læs også Evalueringen af folkeskolen

Der er fokus på tværfaglig og differentieret undervisning, hvor man både kan støtte de svage og stærke elever, uden at nogen skal se at kede sig.

- Evalueringen viser, at dét i hvert fald ikke er blevet den dominerende måde at arbejde på i skolen. Det er et fåtal af lærerne der planlægger deres undervisning ud fra elevernes handleplaner, står der er i evalueringen.

 

Misforstår principper
Herudover har man i folkeskolen valgt at arbejde efter en pædagogisk tilgang kaldet Effektive Undervisningsprincipper. I realiteten er der dog ganske få lærer som lykkes med at bruge disse principper, og evalueringen peger på, at det trods en massiv kurssusindsats ikke er lykkedes at kommunikere essensen af principperne til lærerne.

Evalueringen viser også, at selvom stort set alle i og omkring skolen mener at vide, hvad Effektive Undervisningsprincipper går ud på, er der udbredte misforståelser og forskellige forståelser af det - og kun få eksempler på gennemført anvendelse af principperne.

 

Lærer ser sociale problemer som stopklods

Mange lærer peger også på, at principperne, der er hentet fra USA ikke fungerer her på grund af, at der er mange elever med sociale og faglige problemer. Det beror dog på en misforståelse, lyder det i evalueringen.

- Særligt den forståelse, at elever med sociale eller faglige udfordringer gør det svært eller umuligt at arbejde med Effektive Undervisningsprincipper, er problematisk og uholdbar, da de er udviklet og valgt netop med henblik på at give disse grupper af elever bedre rammer for at trives og lære, fremgår det i evalueringen.

Læs også Qulaarpaa Evaluering finder mange fejl ved folkeskolen