Qulaarpaa Evaluering finder mange fejl ved folkeskolen

Kommuner, lærere, ledere og forældre. Ingen går fri i den længe ventede evaluering af folkeskolen.
Foto © : KNR
25. marts 2015 11:34

De grønlandske børn har siden 2003 gået i den grønlandske folkeskole, som blev døbt den gode skole.

Nu er de første elever, som er startet efter Atuarfitsialek kommet igennem og resultaterne lader stadig meget tilbage at ønske. Men hvad er det der går galt. Det undersøger en stor evaluering af folkeskolen, som udkommer i dag.

Lad det være sagt med det samme, der er mange kritikpunkter i evalueringen og mange forslag til forbedringer.

 

Kommuner løfter ikke ansvar

Et eksempel er, at evalueringen finder, at kommunerne er meget langt fra, at løfte den politiske, strategiske og pædagogiske rolle i folkeskolen, som de har ifølge loven. Derfor foreslår evalueringen at samle ansvaret for den overordnede pædagogiske udvikling et sted i landet.

Herudover peger evalueringen på dårligt samarbejde mellem lærere. Dårlig kommunikation mellem ledere og lærere.
Evalueringen siger, at mange lærere klager over uengagerede forældre, ligesom kritiske forældre ser stor mangler i undervisningen og klager over mange aflyste timer.

 

Ingen kritik af folkeskoleloven

En slående iagtagelse er, at der faktisk ikke er nogen af de mange spurgte i evalueringen, som peger på fejl eller uhensigtsmæssigheder i folkeskoleloven.

Derfor peger evalueringen på, at når der alligevel kan konstateres mange svage punkter ved folkskolen, så hænger det nok sammen med, at lovens intentioner ikke efterleves i særlig høj grad.

Læs også Den gode skole fejler

Læs også Endnu et skidt år for folkeskolen

Evalueringen slår dog også fast, at bare fordi, der ikke rejses kritik mod folkskoleloven, så er det langt fra ensbetydende med, at at den ikke har svage punkter, men at de måske kan være sværere at diagnostisere for dem der arbejder med loven hver dag.