Farezonen gjort mindre igen

Grønlands Politi oplyser tirsdag klokken 13, at beredskabsmyndighederne i dag har besluttet, at fareområdet i Innaarsuit nu indsnævres yderligere.
Foto © : Arktisk Kommando
Skrevet af Karsten Sommer
17. juli 2018 13:45
Versionist Connie Fontain

Fareområdet går nu fra strandkanten og op til 5 meter op i terrænet, mod tidligere 10 meter.

Det betyder, at flere borgere er blevet orienteret om, at de nu kan komme tilbage til deres huse.

Pilersuisoq-butikken og elværket vil dog fortsat være lukkede, ligesom borgere, der bor tæt på stranden, fortsat er evakuerede.

Fiskefabrikken åbnes til gengæld igen, da den nu ligger udenfor fareområdet.

Det vækker lettelse på Royal Greenlands lokale fiskefabrik, som tidligere i dag udtrykte frygt for at de 175 tons frosne hellefisk, som fabrikken havde på lager, skulle gå til grunde, hvis ikke de måtte føre tilsyn med frostlageret.

Men den frygt kan de lægge bag sig, nu hvor fabrikken igen er åbnet.

Der er 25 medarbejdere ansat, der arbejder i toholdsskift, og producerer 14 tons færdigvarer i døgnet.

Politiet gør desuden opmærksom på, at anvisningerne om sikkerhedszonen skal følges, og at der må ikke ske færden indenfor fareområdet.