EVA dumper Ilinniarfissuaq

Det faglige niveau på Ilinniarfissuaq er visse steder katastrofalt lavt, vurderer ny rapport, der også langer ud efter ledelsen.
14. april 2016 05:22

Det går foruroligende skidt på læreruddannelsen Ilinniarfissuaq. Det slår en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, fast.

Det er både ledelsen og de nyuddannede lærere, der bliver udsat for hård kritik.

De nye lærere er ikke klar

Evalueringen peger på, at de nyuddannede lærere har utilstrækkelige kompetencer. Rapporten beskriver blandt andet, hvordan de nyuddannede ikke er klædt tilstrækkeligt godt på til at skulle fungere som lærere i folkeskolen.

Læs også Ilisimatusarfik skærper uddannelseskrav

Det generelle faglige niveau bliver også udsat for massiv kritik.

- I nogle sprogfag er det faglige niveau tilsyneladende katastrofalt lavt, står i evalueringen.

Samtidigt viser en ekstern bedømmelse af 15 beståede bacheloropgaver, at Ilinniarfissuaq måske er lige rundhåndet nok med karaktererne. I hvert fald ville kun halvdelen af de skriftlige opgaver være bestået, hvis de skulle vurderes efter kravene på en dansk læreruddannelse. Altså er det faglige niveau lavere end karaktererne viser.

Syv af opgaverne blev vurderet to eller tre karakterer under den oprindelige karakter.

Læs hele EVA's evalering af Grønlands læreruddanelse på Ilinniarfissuaq her

Kritiserer ledelsen

Det er dog ikke kun eleverne, som står for skud. Også ledelsen får klar kritik.

- En væsentlig del af læreruddannelsens udfordringer hænger sammen med udpræget mangel på pædagogisk ledelse, står der i evalueringen.

Læs også Tine Pars: De studerende må hæve deres niveau

Rapporten beskriver, at der helt overordnet savnes en strategisk ledelse, der udstikker retningslinjer for udviklingen af uddannelsen, og en faglig ledelse, der sikrer kvaliteten af undervisningen.