Qulaarpaa Eleverne er skolens største problem

Eleverne er skolens største problem. I hvert fald, hvis man spørger lærerne. Her mener evalueringen af folkeskolen at have fundet det allervigtigste at tage fat på fremover.
25. marts 2015 11:09

Det største problem i folkeskolen er eleverne og deres adfærd. Det giver et flertal af lærerne udtryk for i en store evalueringen af folkeskolen.

I evalueringen fik lærerne mulighed for i en fritekst at nævne skolens tre største udfordringer, og her valgte 122 ud af 203 at skrive om problemer med eleverne.

 

Alarmerende resultat

Typiske drejer det sig om elevernes adfærd. Der er problemer med aggressive elever, manglende respekt for skolen eller lærerne, mobning, forsømmelser, manglende motivation, evne til koncentration og samarbejde.

Evalueringen peger på, at det er alarmerende, at det lige netop er elevernes adfærd, der skulle være skolens største udfordring.

- Det er muligvis et tegn på en overordnet samfundsmæssig krise, at så mange elever umiddelbart har svært ved at indgå i dén sociale sammenhæng, som skolen er, og endnu værre, at de ikke har motivation til at lære, står der er i evalueringen.

 

Dårligt læringsmiljø

Omvendt peger evalueringen også på, at mange lærere åbenbart har svært ved at skabe et hensigtsmæssigt læringsmiljø for de elever, der nu engang er.

Flere forældre peger på, at lærerne ofte har en tendens til at skubbe ansvaret fra sig.

 

Skal løses i samarbejde

En anonym forælder, der også er lærer siger i evalueringen.

- Der er en mangel på, at man siger, at det her, det foregår i et samspil, og at det er i samspillet, det skal løses. Det er svært at løse nogle problemer, hvis man bare siger, at den ligger dérovre. Jeg tænker, at vi som skole i den grad er med til at skabe disse elever. Ved at lade stå til, ved ikke at håndtere det, siger denne forældre, der selv er lærer.

 

Vigtigt at tage fat på

Netop tendensen til at skubbe ansvaret fra sig er også en problematik evalueringen tager meget alvorligt.

- Og dét er måske det allervigtigste at tage fat på fremover, konkluderer rapporten blandt andet..