Kapperne, der fremover skal anvendes af dommerne ved kredsretterne og Retten i Grønland, ligner næsten de danske kapper, der anvendes ved byretterne i Danmark.Foto: Grønlands Domstole

Domstole: Nu skal dommerne have kappe på

Ved særligt alvorlige retsmøder vil dommerne i alle landets domstole fra 1. januar bære kapper.

En mørk kappe på dommeren signalerer neutralitet og værdighed. Og derfor skal dommerne have specialfremstillede på i retten fra 1. januar. 

Det skriver Grønlands Domstole i en pressemeddelelse.

Kapperne skal dog kun bæres under behandlingen af kriminalsager og civile sager, hvor der skal afsiges dom.

- Kapperne er reserveret til de særligt alvorlige retsmøder – hovedforhandlingerne – hvor borgeren kan forvente at få en afgørelse på sin sag, lyder det fra Grønlands Domstole. 

Ifølge Grønlands Domstole kan sagerne, hvor dommerne vil bære kapper, både være en kriminalsag, hvor borgeren bliver idømt en foranstaltning, en civil sag om betaling af et pengekrav eller en familieretlig sag, hvor dommeren afgør en tvist om forældremyndighed og samvær.

Fakta:
- Det er kun retsformanden – dommeren – der i fremtiden vil være klædt i kappe.

- Domsmænd, anklager og forsvarer vil fortsat bære deres almindelige tøj, akkurat som i dag.

- Dommerne og sagsbehandlerne i skiftesager, fogedsager og foreløbige retsmøder vil ikke bære kapper.

Kilde: Grønlands Domstole

Næsten samme kapper som i Danmark

Kapperne, der fremover skal anvendes af dommerne ved kredsretterne og Retten i Grønland, ligner de danske kapper, der anvendes ved byretterne i Danmark, men:

- For at markere forskellen mellem Grønlands og Danmarks Domstole, har de grønlandske dommere besluttet, at revers og ærmekant skal være mørkegrønne.

Dommerne i Grønlands Landsret vil dog bære de samme kapper, som kollegerne i Danmark, nemlig sorte kapper med sort revers og ærmekant.

I Danmark blev kapperne indført i 2009 i forbindelse med en lovændring, hvor politikerne ønskede at sikre, at retten også gennem dommernes påklædning, fremstod neutrale.

- Kapperne skulle dermed understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt, skriver Grønlands Domstole.

De danske domstole tog dog først kapperne i brug i 2012, efter en langvarig proces med at designe og fremstille dem.

Og i følge Grønlands Domstole var der i Danmark en indledende modstand mod brug af kapper blandt nogle dommere.

- De allerfleste dommere er i dag meget glade for deres kappe. Den markerer på en afdæmpet, men tydelig måde hvem der har ansvaret og funktionen som dommer.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt