DMI: Mindre is betyder mere isovervågning

DMI's istjeneste i Narsarsuaq oplever øget efterspørgsel på de oplysninger som sektionen kan videregive om den nødvendige viden om isforholdene omkring Grønland, det skriver DMI i deres nyheder.

Havisen i Arktis svinder, konkluderede Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP for nyligt i en rapport om de klimatiske forhold i Arktis, hvor Arktisk Råd afholdt møde i Nuuk. En af de første og vigtigste beslutninger derfra blev taget og handler om en fælles koordineret søredningsplan og dermed et øget internationalt samarbejde.

Når vi får mindre havis, hvordan kommer det så til at påvirke DMI’s istjeneste under Center for Ocean og Is?  Netredationen spurgte sektionsleder Nicolai Kliem i istjenesten, om han kan se frem til snarlig arbejdsløshed.

- Nej tværtimod. Mindre is betyder lettere fremkommelighed for skibe, og dermed mere arbejde til os. Vi har de sidste år mærket en øget efterspørgsel på vores ydelser; for tiden er det olieefterforskning omkring Grønland, som er i højsædet. Desuden mærker vi, at sejladsen omkring Grønland har ændret sig i omfang, områder og sæsoner, og dermed er brugerne krav og ønsker til os ændret. Og vi forventer, at tendensen fortsætter, så vores særlige viden om de grønlandske farvande bliver endnu vigtigere,  siger Nicolai Kliem og fortsætter:

- Når der bliver mindre havis i Arktis, forventer vi, at nye områder kommer i fokus både i forbindelse med olieefterforskning og i forbindelse med skibstrafik gennem Arktis fra Europa til Asien og Nordamerikas vestkyst. Hvis skibene kan sejle ad Nordøstpassagen nord om Sibirien eller (en gang i fremtiden) ad Nordvestpassagen bliver ruten for eksempel fra Rotterdam til Seattle eller Shanghai forkortet med op til 5000 kilometer.

DMI-forskere er i denne tid ved at lægge sidste hånd på en oliespildsmodel for Grønland.

- Det gør os i stand til at være klar, hvis der sker et olieudslip omkring det særligt sårbare grønlandske miljø,  siger Nicolai Kliem. Der er flere formål med vores ydelser, slutter sektionslederen. Vi er med til at øge sikkerheden til søs, og dermed hjælper vi direkte de involverede parter. Samtidig er vi med til at hjælpe havmiljøet omkring Grønland. Både fordi vores ydelser er med til at mindske risikoen for uheld, og fordi vi kan assistere i tilfælde af eksempelvis olieudslip, skriver DMI.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl