Foto: Flickr

Der er rigeligt med sæler i Danmark

Der er de senere år kommet mange flere sæler i de danske farvande. Siden sælerne blev fredet i 1970érne er bestanden ottedoblet.

Mange danskere er glade for de nytilkomne gæster, fordi det skaber rigtig god mulighed for at se sælerne langs de kyster i landet.

Men når et rovdyr uden naturlige fjender går så markant frem i bestand så kan det også påvirke andre dyr i fødekæden og dermed også mennesker. Det fortæller Kaare Ebert der er naturvejleder hos danmarks sportsfiskerforbund

Torskefiskerne omkring Bornholm de oplever altså at deres garn bliver fuldstændig splittet ad og torskene der sidder i nettene de er fuldstændig skamferet, og det er faktisk lidt generelt problem overalt i landet når man fisker med garn.

Men det er altså ikke et nyt problem, til gengæld er sælerne nu begyndt at bevæge sig ind på helt nye jagtmarker.

Sæler i rigtig stor stil i rigtig mange vandløb i lange perioder i stort antal har faktisk bevæget sig op i ferskvand for at æde lang oppe i vandløbene.

Kaare Ebert forklarer, at det blandt andet skyldes, at der er kommet flere laksebestande og ørredbestande i Danmark som sælerne æder. En anden grund er dårligt havmiljø med iltsvind og fiskeriet som måske fjerner lidt for mange fisk,

- Og så er der kun én ting at gøre og det er der så nogen der har fundet ud af, Det er at svømme op i vandløbene.

Men sportsfiskerne som ellers hygger sig med at fange fisk i åer og vandløb er ikke så glade for de uindbudte gæster der skræmmer laksen væk.

- Laksefisk har en fantastisk fin lugtesans og de kan godt lugte når der er sådan en fætter oppe i vandløbet og så mister fiskene bidelysten fordi de bliver bange og skræmte og så er det faktisk umuligt at opdyrke et fiskeri, fortalte Kaare Ebert til vores kollegaer på P1 Morgen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt