Dansk erhvervsliv skal høste gevinst fra Kringlerne

Kringlerne bliver omdrejningspunkt i nyt dansk forskningsprojekt, der skal undersøge hele livscyklussen for de sjældne jordarter, som spiller en stadig større rolle i udviklingen inden for grøn energi.

Og det handler om kroner i danske virksomheders kasser, lægger manden i spidsen for forskningen ikke skjul på.

- Vi vil udvikle større og stærkere magneter for at give specielt dansk erhvervsliv en konkurrencefordel, siger sektionsleder Jens Christiansen fra Teknologisk Institut til Fagbladet Ingeniøren.

Det fireårige forskningsprojekt skal undersøge mulighederne for at genanvende de sjældne jordarter og for i det hele taget at gøre brug den grønlandske undergrunds forekomster af sjældne jordarter.

- Det skal blandt andet ske gennem forundersøgelser af fundene af sjældne jordarter ved sydspidsen af Grønland i Kringlerne, hvor man i 2015 forventer at påbegynde en produktion af sjældne jordartsmetaller og dermed åbne et alternativ til den kinesiske produktion, siger Jens Christiansen fra Teknologisk institut med henvisning til den dominerende magtfaktor i øst.

- Det er et problem for verdenssamfundet, at Kina alt for længe har bestemt leveringerne og priserne på de sjældne jordarter, der er nødvendige for at producere magneter til brug inden for transport, sundhed, energi og kommunikation, vurderer sektionsleder Jens Christiansen over for Ingeniøren.

Som en del af projektet skal Teknologisk Institut også hjælpe mineselskabet Tanbreez Mining Greenland, der ventes at stå på tærsklen til at have en gyldig udnyttelsesansøgning klar til projektet i Kringlerne.

De danske forskere skal således bidrage til bedre udnyttelse af de udvundne mineraler fra det sydgrønlandske ved hjælp af såkaldt kemisk procesteknologi, skriver Ingeniøren.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl