Rapport: Dårlig kommunikation i Sermersooqs socialforvaltning

Kommunikationen mellem socialforvaltningerne i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit er præget af mistillid, påpeger Selvstyrets Tilsynsenhed. Desuden halter politiets muligheder for hurtig sagsbehandling i Ittoqqortoormiit.

Der er stor afstand mellem Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit –  også i samarbejdet mellem socialforvaltningerne i byerne, der alle hører under Kommuneqarfik Sermersooq. Det fastslår en ny rapport fra Selvstyrets Tilsynsenhed.

”Der er betydelige mangler i den praktiske interne kommunikation i Socialforvaltningen i hele kommunen,” lyder opsummeringen i rapporten.

I Paamiut har Socialforvaltningens personale i nogle sager begrænset kompetencer til at træffe beslutninger. I stedet ligger beslutningerne hos forvaltningen i Nuuk. Men Paamiut-personalet oplever, at der er lange svarfrister – eller slet ingen svar - fra centraladministrationen i Nuuk.

”Dette kan medføre, (…) at borgerne ikke altid får det mest profitable hjælp/tilbud,” skriver Tilsynsenheden i rapporten.

Dog vurderes det, at det ’ikke indebærer fundamentale problemer eller alvorlige offentlige omsorgssvigt’ fra forvaltningen i Paamiut. Tværtimod bliver personalet i byen vurderet som stærkt.

Mistillid mellem Nuuk og Ittoqqortoormiit

Også kommunikationen mellem socialforvaltningerne i Nuuk og Ittoqqortoormiit er præget af mistillid, selv om udviklingen i Ittoqqortoormiit-forvaltningen også er i god udvikling, vurderer Tilsynsenheden.

Samarbejdet er præget af forvirring om opgaverne mellem den lokale socialforvaltning og Selvstyrets Rejsehold, når holdet er i Ittoqqortoormiit.

Og forvirringen bliver kun større af en række modsætningsforhold mellem Vest- og Østgrønland og konflikter mellem uddannede og ikke uddannet-personale.

”Den manglende sondring (…) bliver resultatet nemt, at lokale medarbejdere føler, at de ikke bliver anerkendt for deres indsats,” skriver Tilsynsenheden.

Politiets arbejde er svært udfordret

I Ittoqqortoormiit er udviklingen i Socialforvaltningen 'overordnet - med støtte fra rejseholdet - positiv,' står der i rapporten. Det gælder også kommunens samarbejde med politiet.

Men politiet, derimod, har svære betingelser, særligt når det gælder sager om seksuel misbrug af børn. Politiet skal videoafhøre børnene med ekstern bistand, som der er ventetid på.

Og under tilsynsbesøget var flere sager ikke afsluttet flere måneder efter anmeldelsen og efterforskningen start. Det rammer både de misbrugte børn og forventningen til, at der sker en retfærdig sagsbehandling i sager om seksuel misbrug af børn, fastslår Tilsynsenheden:

”Forsinkelserne er her særligt uacceptable i forhold til retsbevidstheden.”

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser i et høringssvar, at Socialforvaltningen har startet et samarbejde med Politiet, Socialstyrelsen og Sundhedsvæsenet.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt