Arktisk helbred i fokus

Hvordan påvirker klimaforandringerne befolkningens helbred i de arktiske egne? Repræsentanter fra sundhedssektorerne i de arktiske lande er i denne uge samlet på Dickey Centeret på Dartmouth College i USA for at drøfte spørgsmålet.

Og netop udveksling af erfaringer om klimaforandringernes indvirken på helbredstilstanden i Arktis har stor betydning, understreger distrikslæge Gert Mulvad, der deltager ved mødet.
 
- Jeg har været meget glad for at deltage i mødet, fremlægge synspunkter fra Grønland og høre om, hvad der sker i de andre lande for at kunne bruge dette i vores videre arbejde, siger Gert Mulvad.

Rektoren på det amerikanske universitet, Jim Kim, gjorde ved konferencens indledning klart, at udfordringerne og problemerne overskrider landegrænser, og at et samarbejde derfor er fuldstændig nødvendigt.

Et af de store problemer, der tegner sig, er at mange dyr vil ændre deres vandringsruter eller måske flytte til helt flytte nye steder. Det kan betyde store forandringer i den lokale madforsyning og beskæftigelse. Tilmed vil insekter flytte sig med dyrene og måske bringe nye sygdomme til steder, hvor man ikke er modstandsdygtige over for disse.

Indtrykket på konferencen er, at det grønlandske sundhedsvæsen umiddelbart er mere opmærksomme og bedre rustet til de ændringer, klimaforandringer vil medføre, sammenlignet med flere af de øvrige deltagende lande.

Flere deltagere har fremlagt meget pessimistiske udlægninger af klimaforandringernes indflydelse, men samtidig har der altså hersket stor enighed om, at man må udveksle erfaringer og arbejder sammen om fælles løsninger.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl