Qulaarpaa Aflyste timer skaber frustration

Skoleledere peger på, at de ikke kan afskedige dårlige, ustabile lærere på grund af regler og vanskelige udsigter til at finde nye.
26. marts 2015 10:00

Aflyste timer og stort lærerfravær. Det er noget som forældrene lægger mærke til, og som også fortvivler mange skoleledere. Det fremgår af evalueringen af folkeskolen.

 

Frustrerede forældre

Det varierer meget hvor stort fravær de enkelte skoler har, men ud fra kommentarerne, der har fundet vej til evalueringen, er det tydeligvis et stort problem visse steder.

- De har haft så mange fritimer og så mange vikartimer, at det er helt uhyggeligt. Børnenes rammer er ikke til stede. Der er så meget ulovligt fravær blandt eleverne. Der er så meget ulovligt fravær blandt lærerne. Der er så mange fritimer. Du kan ikke få forordningen til at fungere, for der er ikke nogen, der tager den alvorligt, siger en forældre i evalueringen.

 

Skoleleder undre sig

Flere skoleledere stiller sig som sagt også meget kritiske overfor det store fravær.

- Det er da ellers meget rimeligt, de er ansat af forældrene, det er forældrene, der betaler deres løn for at undervise deres børn og for at gøre det ordentligt. Jamen, hvis man ikke passer sit arbejde, så skal man da finde noget andet, siger en skoleleder i evalueringen.

 

Svært at fyre

Flere skoleledere peger ifølge evalueringen på, at de har lærere ansat, som de ikke mener, leverer en kvalificeret indsats, men som skolerne ikke afskediger, fordi lærerne er beskyttet i ansættelsen, eller fordi det er svært at finde andre lærere i stedet, noget som særligt gælder i de mindre byer og bygder.

- Det er så ærgerligt for børnenes skyld. Vi bruger så meget tid på det. Sådan nogle lærere, som vi prøver at løfte, men hvor det bare ikke kan lade sig gøre, og som ikke selv vil stoppe. Det er mit allerstørste problem! Og så dem, der bare arbejder her for lønnens skyld, siger en skoleleder og fortsætter:

- De interesserer sig ikke for læringsmålene. De kan ikke lave klasseledelse, de kan ikke styre de urolige børn, de har ikke overskud til for eksempel at lave undervisningsdifferentiering. De synes bare, det er så hårdt alt sammen, siger en skoleleder.

Læs også Endnu et skidt år for folkeskolen

Lederen peger også på, at der er så mange andre dygtige derude, som har rigtig meget lyst til at undervise.

- Hvis vi kunne få dem, ville vi heller ikke have brug for så mange vikarer hele tiden, siger lederen.

 

Dårligt vejr og vikarmangel

Det fremgår at skolelederne i byerne peger på manglende vikarer som et problem, mens dårligt vejr ofte er årsagen til aflyste timer i bygderne. Endeligt peger en leder i begge kategorier på, at lærer udebliver uden varsel som den væsentligste årsag til aflyste timer.

Evalueringen viser, at 55 procent af eleverne har ganske mange aflyste timer, men selvom 45 skoleledere har indsendt skemaet, har kun 31svaret på spørgsmålet om aflyste timer.