CAMP CENTURY Affald er mere spredt end forventet

Affaldet ved Camp Century-basen under Indlandsisen er spredt over et større område end forventet, viser nye undersøgelser fra området. Til gengæld kommer der mere is til området end is, der smelter.
17. august 2017 13:47

Der er både gode og dårlige nyheder, efter et forskerhold fra GEUS er vendt hjem efter 82 dage på isen over Camp Century, USA’s nedlagte Kold Krigsbase i Indlandsisen.

Forskerholdet rejste i juni afsted for at kortlægge området omkring basen, tage prøver af isen og opsætte udstyr, der overvåger og måler is-, vejr- og klimaforhold omkring og over basen.

LÆS OGSÅ Nu går undersøgelse i gang

Og forskerne har allerede konkluderet overraskende fund omkring affaldet, fortæller projektleder William Colgan fra GEUS til KNR.

- Vores første indtryk var, at affaldsdepoterne eksisterer over et langt større horisontalt område, end vi havde antaget. Og det ser også ud til at dække et større vertikalt område i isen, end vi havde antaget. Der er affald så lavt som 30 meter (under isen, red.) og så dybt som 95 meter. Det er et større spænd, end vi havde forventet.

De øverste affaldsdeponier ser dog ud til at være fast materiale, mens de mere dybereliggende i sin tid har været deponeret i flydende form. Og det er isloeret set positivt, da det minimerer risikoen for, at det flydende materiale vil smelte og sive ved temperaturstigninger.

LÆS OGSÅ Forskere: Camp Century udgør en miljørisiko

Risiko for læk er overvurderet

Debatten om Camp Century opstod i 2016, da et hold internationale forskere konkluderede, at affald fra den amerikanske base risikerer at lække på grund af klimaforandringerne. Muligvis fra 2090, hvis de nuværende temperaturstigninger fortsætter.

Efter pres fra grønlandske politikere besluttede den danske regering derfor at iværksætte en overvågning af camp-området, som GEUS nu står for.

Men ud fra nye iskerneboringer er der foreløbig intet, der tyder på, at affaldet vil lække i dette århundrede, siger William Colgan. Prøverne viser nemlig en fast ismængde i mange lag op til Indlandsisens overflade.

- Omkring 10 procent af sneen, der falder, smelter i det indeværende år. Men der er stadig mere sne, der falder, end der smelter, siger han.

LÆS OGSÅ Risø-ekspert: Spildevand på Camp Century er ufarlig

Klimaaftale kan sikre Camp Century

I alt har holdet lavet fem iskerneboringer på sammenlagt 171 meter, der viser tidens islag. Og her er det tydeligt, at lagene, der stammer fra Camp Centurys aktiviteter i starten af 1960’erne, er mørkere end andre perioder.

- Det er mere en generel forurening – Camp Centurys forurening – der hænger i luften omkring den, siger William Colgan og forklarer, at forureningen skyldes alt fra motorer til generel menneskelig aktivitet fra de amerikanske soldater.

LÆS OGSÅ Greenpeace ser frem til Camp Century-undersøgelse

Danske sundhedsmyndigheder skal nu analysere iskernerne nærmere, mens GEUS det kommende år vil analysere radarundersøgelserne og de løbende målinger. Analyserne munder ud i en rapport om cirka et år.

William Colgan mener dog, at Camp Century generelt er et godt studie for klimaforandringerne generelt.

- Den matematik, der nogen gange mangler, er, at der stadig er et valg: Camp Century er eksempel på de mange fordele ved at adoptere Paris-aftalen (klimaaftale, red.) i forhold til de normale klimaforudsigelser.