Aasiaatborgere kræver at Qaasuitsup kommunia deles

Borgerne i Aasiaat mener, at sammenlægningen af kommunerne tilbage i 2009 ikke har været til gavn for borgerne. Det siger i hvert fald de cirka 40 mennesker, der dukkede op til borgermødet, som Qaasuitsup Kommunia holdt i går i Aasiaats forsamlingshus. - Servicen er blevet ringere, da mange af medarbejderne mangler en plan for, hvordan arbejdet skal udføres, siger en borger.
Skrevet af Jens Thorin
19. april 2012 14:48

Det var Arbejdsgruppen vedrørende kommunen, der har medlemmer fra samtlige partier i kommunalbestyrelsen, der havde inviteret til borgermødet.

To medlemmer af kommunalbestyrelsen stillede for to år siden forslag om, at Qaasuitsup kommunia splittes op i to kommuner, så Diskobutbyerne bliver en kommune, og NordGrønlnand udgør en anden kommune.

Kommunalbestyrelsen nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der blandt andet skulle arrangere høringer hos borgerne om kommunesammenlægningens konsekvenser for borgerbetjeningen. og borgermødet i Aasiaat er den første i rækken af de borgemøder, arbejdsgruppen skal holde.

På mødet fremlagde gruppen forskellige tal, der belyser forskellen på før og efter kommunesammenlægningen. Og gruppen kunne fortælle, at der blandt andet er sket forbedringer i administrationen samt i betjeningen af ældre og i børne og ungeområdet.

Alligevel ser de borgere, der mødte op til mødet, overhovedet ingen fordele ved kommunesammenlægningen. Under borgermødet deltes borgerne i mindrec grupper, og konklussionen fra en af grupperne er ikke til tage fejl af.

- Servicen overfor borgerne er blevet langt værre. Hjælpen er blevet dårligere, når man henvender sig hos kommunen, da mange af sagerne, man henvender sig om, bliver styret i en anden by.

- Vi mener, at mange af forringelserne skyldes, at mange af medarbejderne mangler en plan for, hvordan arbejdet skal udføres. Og dermed ved den enkelte medarbejder ikke, hvilke opgaver han eller hun skal udføre. Det sagde Karl Lundblad på vegne af sin gruppe. Og han fortsatte:

- Vi føler, at vi bliver styret udefra, så vi ikke har indflydelse på vores egne forhold. Det er som om, vi er vendt tilbage til kolonitiden. Vi føler, at der ikke længere er lokale politikere i Aasiaat, da vi jo ikke srr dem. Nærdemokratiet er gået tabt, sagde altså Karl Lundblad.

Samtlige grupper mener der ingen forbedringer har været efter kommunesammenlægningen, og at Qaasuitsuop Kommunia derfor bør blive delt op.

Borgernes fornemmelse er, at der er flere arbejdsløse, at der er mindre byggeri og at kommunen er blevet dårliger til at informere. Servicen overfor de ældre, de handicappede, børn og unge er blevet ringere. Og endelig er der længere samhørighed mellem politikere og borgere, med mindre borgeindflydelse til følge.

Borgmester Jess Svane lover, at borgernes synspunkter vil blive samlet, og at disse vil blive fremlagt til kommunalbestylsens møde i juni.

Næste år vil kommunernes situation ovenpå den to år gamle reform blive taget op på et større seminar, og en eventuel ændring i inddelingen vil kunne ske, inden der i 2013 næste gang er valg til kommunerne.