KNR.GL/PODCAST

Pingasunngornermi Nukakkuluup Maalillu sammivaat: ''Nalunngiliuk?'' aammalu ''Inuunera Ilorleq'' -Tassani Lea Holm peqatigalugu misigissutsinik aniasitseriaaseq pillugu eqqartuillutik. Tusarnaarluarina :)

Sider