Katersuiniarnerit - Landsindsamlinger

KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffik Landsindsamling (1:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 54:23
Neriuffik Landsindsamling (2:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 29. sep 2023 54:23
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 29.09.2023
KNR 29. okt 2022 2:0:0
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 28.10.2022
KNR 28. okt 2022 59:6
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 28.10.2022

Aallakaatitat allat takukkit

KNR 28. nov 2023 1:3:17
Illeq, KNR 28.11.2023
KNR 28. nov 2023 23:31
Tarnikkut peqqissuseq (1:2) KNR 28.11.2023
KNR 28. nov 2023 0:27
Trailer NISSITOQAQ ANISSEMIU tallimanngorneq decembarip 1-at 19:30
KNR 28. nov 2023 26:56
Nipi Uummartillugu 1 2 Pilersitap ilisaritinnera, KNR 27 11 2023