Uummatip Inaani

Uummatip Inaani (6:6) Aviâja Egede Lynge

februaarip 10-at 2017 · 14:32

Uummatip Inaani (5:6) Vivi Fleischer

februaarip 06-at 2017 · 16:16

Uummatip Inaani (4:6) Jens Kristian Berthelsen

januaarip 26-at 2017 · 15:16

Uummatip Inaani (3:6) Isâvarak' Petrussen

januaarip 20-at 2017 · 11:16

Uummatip Inaani (1:6) Niviaq Korneliussen

januaarip 11-at 2017 · 16:45

Uummatip Inaani - Nivi Olsen, 2016

septembarip 23-at 2016 · 10:36