Assi: KNR

Inatsisileritooq Uran pillugu inatsit Naalakkersuisut malittussaavaat

Politikikkut oqariartuuteqarnissaq ajunngilaq, Naalakkersuisulli inatsisinik atuuttunik malinnittussaapput, uranimut akerliugunik akerliunngikkunilluunniit, inatsisilerinermik professori oqarpoq. Itigartitsiniaraannili aatsitassanut inatsimmi malitassat malinneqartariaqarput, qanoq isumaqarneq aallaaviginagu, Københavnip universitetani inatsisilernermik professori Peter Pagh oqarpoq.

- Inatsimmi qanoq allassimasoqarnera soqutiginnginerarlugu oqaraanni aalajangereersimagaanni, tamanna akuersaarneqarsinnaasup killinganiittutut oqaatigineqarsinnaanngilaq. Taava oqimaalutaasimanerarnissaq ajornartupilussuussaaq.

Uran pillugu apeqqut Naalakersuisunik suli nalorninarsisitsisivoq. Tassami GME Namminersorlutik Oqartussat peqatigalugit avatangiisinut misissuinini naammassingajaleruttorai, uranimik piaaniassamut apeqqummi partiit naalakkersuutitaqartut nutaat isumaqatigiinngitsorujussuupput. 

Aamma atuaruk kielsen-naatsorsuutigaara-naalakkersuisoqatimma-inatsisit-malissagaat

Københavnip Universitetiani inatsisilerinermik professori Peter Pagh oqarpoq.

Professorip taama oqarnera soqutiginarpoq, tassami GME-p Kuannersuarni piiaanissamik qinnuteqaataa suliarineqalerpat, IA-p uranimut naaggaarluinnarnini aalajangiusimaniaraa, partiip siulittaasuata, Naalakkersuisunut ilaasortap Sara Olsvigip, erseqqissarpaa.

-  Tassalu GME-p nalunngilaa, avatangiisit kisiisa peqqutiginagit aammali politikkikkut peqquteqartumik itigartinneqarsinnaalluni, Sara Olsvig danksit aviisiannut Weekendavisenimut tallimanngornermi oqarpoq.

Aamma atuaruk kuannersuarni-suliniutissaq-naalakkersuisooqatigiit-misilittarneqaatigissagaat

GME-li itigartinniarlugu, Sara Olsvig naalakkersuisunut ilaasortatut oqareersinnaanngilaq:

- Isummereersimaneq tunngavigalugu aalajangiigaanni ajornartorsiutaavoq. Tamanna inatsisinut naapertuuttumik aqutsinerusuunngitsusutut pissaanermillu allannguilluni atuinertut itigartinneqartup pissutissaqarluarluni unnersinnaavaa.

Sara Olsvig IA-milu Naalakkersuisunut ilaasortat, uranimut akerliusuusut, inatsisinik atuuttunik malinninnissamut pituttugaapput.

- Tassalu itigartitsinissamut pissutissaqavinnersoq isumaliutersuutiginngilara.

Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen sisamanngorpa Qulaarpaami oqarpoq, avatangiisinut inatsimmi piumasarineqartut GME-p malippagit, taanna  piianissamut akuersissummik tunissallugu, Nunarput pisussaasoq.

Aamma atuaruk qulaarpaa-debate-programme/qulaarpaa-ny-regeringskoalition-10-11-2016

Taamaaliunngikkuni GME-mut, suliniummut  maannamut  400 million koruuninik atuereersumut, taarsissuteqaqquneqaratarsinnaavoq. 

Aamma atuaruk Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat