Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup aalisartukinnerunissaa innersuussutigaa: Meeqqatsinnut ernuttatsinnullu naammassapput

Saarullittassat qalerallittassallu ilisimatuut innersuussutaannut apparneqassapput aalisartullu ikinnerussallutik. Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuaq taama ilaatigut innersuussuteqarpoq.
Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup meeqqat ernuttattalu aalisarneq inuussutissarsiutigisinnaaniassammassut aalisakkat naammattariaqartut pingaarnertut oqariartuutigaa. Assi © : KNR/Anton Gundersen Lihn
Allattoq Malik Brøns
septembarip 23-at 2021 15:04

Ajornakusoortumik aalajangiisoqassaaq.

Aalisarnermi nunatsinnut pingaaruteqartorujussuuvoq.

Aalisakkanik aalisakkanillu nioqqutissianik avammut nioqquteqarneq 5 milliardit koruunit sinnerlugit naleqarput. Tassa avammut nioqqutit 91 procentiisa missaanniipput. Tamatuma saniatigut nunatta karsia aalisakkanut akitsuutinit millionilippassuarnik iluanaaruteqartarpoq.

Aalisarnermi allannguineq aningaasaqarnermut pitsaasumik ajortumilluunniit kinguneqarsinnaavoq.

Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup isumaliutissiissut ukiut marluk sinnerlugit suliaraa. Taanna ullumikkut saqqummiunneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Partiit 2018-imi qinersinnginnermi: Siumut aalisarnermut nutaamik inatsiseqalissasoq neriorsuivoq

Ataatsimiititaliarsuup isumaliutissiissutaa assigiinngitsunik politikerinut innersuussuteqarpoq. Innersuussutillu Naalakkersuisunit Inatsisartunillu malinneqassanersut taakku aalajangissavaat.

Aalisarnermullu ataatsimiititaliarsuup meeqqat ernuttattalu aalisarneq inuussutissarsiutigisinnaaniassammassut aalisakkat naammattariaqartut pingaarnertut oqariartuutigaa.

Maannakkut ineriartorneq ingerlaannassaguni aalisagartassat ikinnerullutillu aalisartut siunissami iluanaarutikinnerussasut Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup oqaatigaa.

Aalisartut ikilisinneqartariaqassasut

Aalisarnermut ataatsimiititliarsuup umiatsiaararsortut sinerissap qanittuani aalisartut ukkatarineruai. Naalakkersuisummi umiatsiaararsortunut ukiuni kingullerni pisassiissuteqarnerujussuupput.

Assersuutigalugu sinerissap qanittuani aalisarnermut saarullittassiissutit uumassusilerisut 2018-imi innersuussutaannit pingasoriaammik amerlanerusut pisassiissutigaat. Sinerissap qanittuani aalisarnermut qaleralittassiissutit uumassusilerisut 2019-imi innersuussutaanit marloriaatingajammik amerlanerupput.

Amerlavallaanillu aalisartoqaraangat tunitsinermi akit aamma appartartut ataatsimiititaliarsuup aamma allappaa. Aalisartullu annikinnerusumik isertitaqalerunik aningaasanik isertitsiniarlutik amerlanerusunik aalisartariaqalissapput.

Tamatuma saniatigut aalisakkat nukingertinneqassapput. Taakku angissusaat mikinerulissapput, aalisarneqannginnerminnimi allinissamut periarfissaqassanngimmata.

Tassunga taarsiullugu pisassiissutit uumassusilerisut innersuussutaannut ikilineqassasut, Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup oqaatigaa.

AAMMA ATUARUK Ataatsimiititaliarsuaq qaleralinniarneq pillugu: Killiffik attanneqarsinnaanngilaq

Ataatsimiititaliarsuarlu aalisartut ikinnerussasut isumaqarpoq.

Isumaliutissiissut 380-inik qupperneqartoq naatsumik oqaatigalugu sinerissap qanittuani umiatsiaararsortuni agguaqatigiissillugu isertitanit annikinnerusunik isertitaqartoqarpoq. Aalisartut ataasiakkaat isertitagissaarnissaat ataatsimiititaliarsuup kissaatigaa.

2020-mi qaleralinniartunit tallimanit ataaseq 100.000 koruunit ataallugit isertitaqarpoq. Tallimanit marluk 200.000 koruunit ataallugit.

Inuup ataatsip 2019-imi isertitai agguaqatigiissillugit 259.000 koruuniupput.

Aalisarnermut ataatsimiititaliarsuup aalisartut agguaqatigiissillu isertitat nalinginik isertitaqarnissaa siunnersuutigaa.

Aalisartut tassunga taarsiullugit allani suliffissaqarnissamut periarfissaqartinneqassapput. Tamanna aalisakkerinermi suliffeqarfimmiusinnaavoq, aatsitassarsiornermi imaluunniit sanaartornermi. Taakkunanimi sulisussaaleqisoqarpoq.

Pisassiissutit niuerutigineqarsinnaasut nammineq pigisat

Pisassiissutillu aalisarneqareeraangata aalisartut suli pisassiissuteqarfigineqarusuttarput.

Poltiikerit pisassiissutinut akulerunnissaa pinaveersaartinniarlugu akuersissuteqarnissamut aqutsisoqarfimmik pilersitsisoqarnissaa ataatsimiititaliarsuup innersuussutigaa. Tassa pisassiissutinik aalisartunullu akuerissutinik tunniussaqartarfik. Tassanilu Naalakkersuisunit politikerinik sulisoqassanngilaq. Tamanna politikkikkut sunniivigineqannginnissaanik qulakkeerinerussaaq.

Aqutsisoqarfiup aalisarnermut inatsit malissavaa, aqutsisoqarfimmullu naammagittaalliuteqarnissaq aamma periarfissaassalluni.

Aqutsisoqarfimmit pisassiissutinik niuerutigineqarsinnaanngitsunik umiatsiaararsortunut pisassiissuteqartoqartalissasoq, ataatsimiititaliarsuaq isumaqarpoq.

Pisassiissutit niuerutigineqarsinnaasut pisassiissutaapput aalaakkaatsut. Tamanna aalisartunut aalisartunit allanit pisassiissutinik niuernissamut periarfissiisarpoq.

Ataatsimiititaliarsuarmit ikinnerussuteqartut sinerissap qanittuani aalisartut peqatigiiffiata SQAPK-p pisassiissutinik nammineq pigisanik niuerutigineqarsinnaanngitsunik pisassiissuteqartarnissaq kissaatigaa.

Peqatigiiffiup pisassiissutit niuerutigineqarsinnaasut eqqunneqarneratigut aalisarnermi piginnittut eqiteruteratarsinnaanerat aarlerinartoqarsoraa.

Aalisarnermut inatsit 1996-imeersoq ullumikkut atuuppoq. Taanna allanngortinneqaqattaarnikuuvoq. Aalisarnermut inatsimmik nutaamik 2000-mili ujartuisoqalerpoq. Tassani aamma Aalisarnermut ataatsimiititaliarsualiortoqarpoq. Taamani ataatsimiititaliarsuup isumaliutissiissutini aalisarnermut inatsimmik nutaamik tunngaviliuusussaq 2009-mi saqqummiuppaa. Inatsisiliortoqanngilarli.