Assi: STG

Small Time Giants pillugit piviusulersaarut Danmarkimi takuteqqaarneqassaaq

Kalaallit rockimik nipilersortartut, Small Time Giants, pillugit piviusulersaarut, Københavnimi Empire Biomi pingasunngornermi apriilip 20-ani takutinneqartussanngorpoq.

Piviusulersaarut taaguuteqartoq 'STG', nipilersoqatigiit taagutaannik naalisagaavoq Aka Hansenimillu, ilaatigut Qaqqat Alannguinik suliarinnittutut ilisarisimaneqartumit, ilitsersuiffigineqarlunilu suliaalluni.

'STG'-ip takutinneqarnera aamma Aka Hansenip filmiliornermik ilinniarfimmi Super16-imi ilinniarnermi ukiuani siullermi suliaminik takutitseqqaarnerissavaa.

- Qilanaartupilussuuvunga. Piviusulersaarutip nipilersoqatigiit aammalu soorunami Nunatta soqutigineqarnerulernerinik kinguneqarnissaa neriuutigaara, Aka Hansen tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni taama allappoq.

Nipilersoqatigiit Miki Jensen, Pilutannguaq Løvstrøm Hammeken, Jakob Søvndahl aamma Jonas Nilsson piviusulersaarummi minutsinik 22-nik sivisussuseqartumi malittarineqarput, nipilersoqatigiillu Nunatta avataani nipilersornikkut iluatsitsinissamik takorluugaqarnerat oqaluttuarineqarluni.

Piviusulersaarutip Nunatsinni takutinneqarnissaa pilersaaruteqarfigineqanngikkallarpoq, Nunatsinnili innuttaasut piviusulersaarummik isiginnaarnissaannut periarfissaqalernissaat Aka Hansenip neriuutiginerarpaa.

Piviusulersaarut 2013-imiilli suliarineqalerpoq NAPA-miillu Namminersorlutillu Oqartussat kulturimut aningaasaliissutaannit tapiiffigineqarsimalluni.

 Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat