Kalaallit pillugit paasisitsiniaapput

Kalaallit pillugit Arabiamiutut oqaasilinnut Danmarkimi paasisitsiniaaneq, Århusimi ingerlanneqalerpoq.

Århusimi ineqarfiit ilaannit Gjellerupimi kalaallit inooriaasaat kultooriallu pillugu paasisitsiniaaneq aallartinneqasasoq, Århusimi kalaallit illuat Sermitsiamut taama oqaluttuarpoq.

Maannakkorpiaq ineqarfiit ilaanni Gjellerupimi atuakanik atorniartarfimmi assit lysbilledit atorlugit, kalaallit nunaat pillugu paasisitsiniaaneq ingerlanneqarpoq, assillu taakkua Arabiamiusut allanilersorneqarsimapput.

Kalaallit Danmarkimi atugarluttut, ukiaq Gjellerupip nalaani nuanniilliortinneqaqattaarmata, Kalaallit illuat Århusimiittoq aalajangerpoq, Kalaalit Nunaat inuilu pillugit paasisitsiniaaneq aallartinneqassasoq.

- Paasisitsiniaaneq aallarnerlugu skærmerujussuaq atorlugu assinik oqaasertalersukkanik saqqumiussigatta paasinarpoq kalaallit pillugit inuppassuit ilisimasaat annikitsuarannguusoq, Århusimi kalaallit illuanni forstanderi Sven Kolte Jyllandspostenimut oqarpoq.

Ukiamut meeqqat atuarfii aamma paasisitsiniaavigineqassapput.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat