John Kerryp tikeraarnissaanut politiit piareersimapput

USA-mi nunanut allanut tunngasunut ministeri John Kerry Ilulissanut ullumi tikippat Kalaallit Nunaanni politiit isumannaallisaanermik annertuumik suliaqassapput.
Rigspolitiet
Assi © : Rigspolitiet
Allattoq Jonas Fievé
juunip 17-at 2016 04:40
Nutserisoq Jaaku Lyberth

-  Suliassap tamassuma tamakkiisumik suliarinissaanut piareersimavugut, Henrik Mikkelsen politiit inspektøørisa pisortaat taama qulakkeerinnilluni oqarpoq.

Taassuma ilanngullugu nalunaarutigaa,  kalaallit nunaani politiit Danmarkimi politiinit ikittunit ikiorteqarlutik  isumannaallisaanermut suliassamut piareersimallutik.

Aamma atuaruk John Kerry Nunatsinnukalersoq

John Kerryp nunatsinnut tikeraarnera innuttaasut Ilulissaniittut Kangerlussuarmiittullu misiginerussavaat taamatullu politiit sulinerat, politiit inspektøøriisa pisortaat oqarpoq, taannalu neriuppoq USA-p nunanut allanut tunngasunut ministeriata sivikikkaluamik nunatsinnut tikeraarnera innuttaasut nuannersumik misigiumaaraat.