Ilisimatusartoq: Kommune Qeqertaliup aningaaasaataani qanoq tukatsigisoqarnera qulaarumallugu illua tungeriit iliuuseqarnerusimasinnaagaluarput

Borgmesteri politikerillu allat naammagittaalliortut Kommune Qeqertalimmi aningaasaliissutinik qanoq sippuisoqarsimatiginera qulaarumallugu iliuuseqarnerusimasinnaagaluartut, kommunini pissutsinik ilisimatusartoq Roger Buch isumaqarpoq.
- Politikerit arlaat naammattumik qulaarneqarsimanngissorippassuk aperinissamut pisussaapput, Roger Buch oqarpoq. Assi © : Roger Buch
januaarip 26-at 2023 12:45
Nutserisoq Hanne Petersen

Kommune Qeqertaliup kommunalbestyrelsiani nunaqarfiinilu siulersuisuini ilaasortat arlallit qatsussillutik Inuit Ataqatigiinniit Siumumut qaammatip siuliani nuummata aalassaataavoq.

Kommune Qeqertalimmi borgmester Ane Hansen (IA) siuttoralugu qulaaniit aqutseriaaserineqartoq naammaginanngitsoq, borgmesterimut siullertut tullersortaasoq Frantz Lundblad (S) partiimut allamut nuuttunut ilaasoq KNR-imut siusinnerusukkut oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune Qeqertalik hopper fra IA til Siumut

Kommune Qeqertaliup aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaani, INUA-mi, ilaasortaagaluarlutik Kangaatsiami Aasiannilu isumaginninnermut aningaasaliissutit 21 millionit koruuninik sipporneqarsimanerat ilisimasimanngikkitsik, Frantz Lundblad ilaatigut decembarimi oqarpoq.

- Paasissutissat pingaarutilerujussuit uagut ataatsimiititaliani ilaasortaasugut ilisimasassagut ilisimaneq ajorpagut, taanna isorinnilluni taamani oqarpoq.

Allaagaatilli arlallit maanna takutippaat, IA-miit Siumumut nuuttut marluk Frantz Lundblad aamma Karl Thue Nathanielsen 2022-p aasaani ataatsimiinnerni, isumaginninnermut immikkoortoqarfiup aningaaasaliissutinik sippuisimanera oqallisaammat, peqataasimasut.

Sippuinerup iluarsiniarnera ilungersunartumik kinguneqassasoq kikkunnulluunniit erseqqittoq

Taakku marluullutik aningaasaliissutinik sippuisoqarsimaneranik siullermik aggustip 23-ani ataatsimiinnermi ilisimatinneqarsimasut, allagaatini marlunni INUA-mi ataatsimiinnermeersuni erserpoq. Aningaasaliissutillu sipporneqarsimanerat kommunalbestyrelsip aggustip 31-ani aamma ataatsimiissutigaa.

Qulequttami ”juni 2022 piffissap ilaanut naatsorsuutit”-mi kakkiussani ataasiaannarani ima allaqqasoqarpoq:

”Aningaasaliissutit sipporneqangaatsiarsimapput.”

Aningaasaliissutit qanoq sipporneqartigisimanerannik naatsorsuisoqaqqaartussaammat septembarimi ilisimasimanngikkitsik, Kommune Qeqertaliup aningaasaqarnermut pisortaa Nicolai Odgaard Jensen KNR-imut oqarpoq. 

Kommunilli immikkoortoqarfiisa ilaasa suliaat sipaarfiginerisigut aningaasanik aallerfigineqartariaqarnerannik kinguneqartumik aningaasaliissutit sipporneqangaatsiarsimasut ersarittoq, taanna isumaqarpoq.

Allagaatillu taakku tamanna pillugu nalilersueqqinnerminut tunngaviusut, kommunini pissutsinik tusagassiutit pillugit tusagassiortunngiorniarnemilu ilinniarfissuarmi, Danmarks Medie- og Journalisthøjskolemi, ilisimatusartoq Roger Buch oqarpoq. Taamaammat KNR-imit decembarimi apersorneqarami isummani maanna allanngortippaa.

- Maanna qulaakkat aallaqqaataanili qulaarneqarsimasuninngarnit allaaneroqisut erserpoq. Politikerip arlaat naammattumik qulaarneqarsimanngissoriguniuk aperinissamut pisussaavoq, Roger Buch oqarpoq nangillunilu:

- Ajornartorsiuteqaqisoq, aningaasaqarnerullu iluarsiniarnera iliungersunassasoq, kisitsisitigut kakkigusssaniittutigut takulertorneqarsinnaavoq.

Tamatuma qulaarneqarnissaanut sapinngisamik iliuuseqarsimallutik, Frantz Lundblad aamma Karl Thue Nathanielsen KNR-imut oqarpoq.

Kommunit naatsorsuilertorsinnaasariaqartut

Taakkuli aningaasaqarnikkut qanoq tukatsigisoqarnera qulaarumallugu iliuuseqarnerusimasinnaasorigaluarini borgmesteri allaffeqarfialu qularnanngitsumik aamma iliuuseqarnerusimasinnaasut, Roger Buch isumaqarpoq.

- Politikerit qanoq ilungersunartorsiortigineq qulaarniarlugu namminneq kisitsisussaasimapput. Taamaannera naleqquttuunngilaq. Politikerit pissutsit paaasissutissatigut tunniunneqartutigut nalilersorsinnaasariarpaat immaqalu pisariaqartunik aalajangiillutik, taanna oqarpoq.

Aningaasaliissutillu siporneqarsimasut qasserpiaanersut tamatumalu iluarsiniarnera qanoq ilungersunartigisumik kinguneqassanersoq siorna oktobarimi aatsaat qulaarneqarsimanerat, taassuma isummaminik allannguinerminut peqqutaaqataanerarpai.

- Aatsaat oktobarimi ilisimatinneqarsimanerat ajornartorsiutaavoq. Iliuusissatummi aalajangiussat ukiortaartinnagu atuutsinnissaannut pifissakippallaarsimapput. Kommunit aningaasaqarnikkut ajornartorsiorlutik paasigaangamikku qanoq ajornartorsiortiginerminnik sapinngisamik piaarnerpaamik qulaarinnittarnissaat pingaarpoq, Roger Buch oqarpoq.

Kommune Qeqertaliup isumaginninnermut aningaasaliissutinik sippuinermut matussutissat suminngaanniit aaniarnerai, kommunalbestyrelsip oktobarip 27-ani ataatsimiinneranit imaqarniliami allaqqavoq.

18,6 millionit koruunit avatangiisinut immikkoortoqarfimmit aaneqassasut 2, millionit koruunillu ingerlatsinermut immikkoortoqarfiup sipaarfigineratigut pissarsiarineqassasut, tassani allaqqavoq. Tassa isumaginninnermut immikkoortoqarfik aningaasartuuteqarnerummat ilaatigut meeqqanut innarluutilinnut, timersornermut, pisortat ikiorsiissutannut, Majoriamut allattoqarfimmullu aningaasartuutit sipaarfiussapput.

Kommune Qeqertalik Roger Buchip isornartorsiunera pillugu attavigaarput, kommunimiilli oqaaseqarumasoqanngilaq.