Ukiut pingasut kingorna: Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitap inassutai ima kinguneqartut

Innuttaasunik 33-riarluni ataatsimiisitsinerit Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitap Naalakkersuisunut inassutaasa arfineq-marluk imarisaannut sunniuteqaqataapput. Inassutaalli malitseqartinniarnerat arriitsoq, isumalioqatigiissitami ilaasortat isumaqarput. Aallartteruttoritik, Naalakkersuisut neriorsuipput.
Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitami 2017-imi ilaasortat: Saamerlermiit; siulittaasoq Josef Therkildsen, siulittaasup tullia Dorthe Katrine Olsen, ataqqinaammik ilaasortaq Karla Jessen Williamson ilaasortallu Ida Mathiassen aamma Îsâvaraq Petrussen. Assi © : Saammaateqatigiinnissamut isumalioqatigiissitaq
Allattoq Anders Dall
septembarip 05-at 2020 11:21
Nutserisoq Hanne Petersen

Politikerit Saammaateqatigiinnermut Isumalioqatigiissitamut aningaasaliissutaat 10 millionit koruunit pallippaat. Isumalioqatigiissitaq ukiuni sisamangajanni sulivoq. Innuttaasunik 33-riarluni ataatsimiisitsivoq, illoqarfinni nunaqarfinnilu inuit apersugai 58-iupput nalunaarusianilu inassuterpaalunnik imalik 2017-imi decembarip qaammataani saqqummiullugu.

Isumalioqatigiissitalli nalunaarusiaminik saqqummiineraniit ukiut pingasungajaat qaangiutereersullu inassutai politikkikkut malitseqartinneqarsimanngitsut, Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitami ataqqinaammik ilaasortaq, Dr. Karla Jessen Williamson, isumaqarpoq.

- Ataatsimilluunniit susoqanngilaq, Dr. Karla Jessen Williamson oqarpoq.

Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitaq pillugu paasissutissat

 

Aleqa Hammondip Naalakkersuisunut siulittaasuunerani 2014-imi pilersinneqarpoq.

 

Nunatta nunasiaasimanerata kingunerinut tunngatillugu saammaateqatigiinnissaq inuiaqatigiinnilu ajornartorsiutit qaangernissaat ukkataralugit suliaqarpoq. 

 

33-eriarluni innuttaasunik ataatsimiisitsivoq. 

 

Isumaliuutissiissutini 2017-imi decembarip qaammataani saqqummiuppaa: Qanga pisut paasivagut - Ullumi pisut akisussaaffigaavut - Siunissaq pitsaanerusoq sulissutigaarput.  

 

Inatsisartut isumalioqatigiissitap sulineranut aningaasaliissutaat ukiumut 2,4 millionit koruuniupput - katillutik 10 millionit koruunit pallippaat.

 

Isumalioqatigiissitami ilaasortani marluinnaat isumalioqatigiissitap pilersinneqarneraniit suliunnaarnissaanut ilaasortaapput. Taakkua tassaapput Ida Mathiassen aamma Karla Jessen Williamson.

Inuttaatalu tamanna pakatsissutigaa. Ingammik isumalioqatigiissitap apersugarpassui ataatsimiisitsisarneranilu peqataasorpassuit sinnerlugit pakatsivoq. 

- Ukiut pingasut matuma siorna inassutivut qisuariarfigineqaratillu suliarineqarsimanngimmata taakkua sinnerlugit pakatsisorujussuuvunga, Karla Jessen Williamson oqarpoq.

Karla Jessen Williamson Appamiuni inunngortoq Maniitsumilu perortoq nunat inoqqaavi nunanilu tamalaani kulturit pillugit Canadami ilisimatusarfimmi, University of Saskatchewanimi, ilinniartitsisuuvoq. Taanna isumalioqatigiissitap pilersinneqarneraniit suliunnaarnissaata tungaanut ilaasortaajuartut marluinnaasut aapparaa. 

Nunasiaasimanerup kinguneri

Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitaq Aleqa Hammondip Naalakkersuisunut siulittaasuunermini pilersippaa. 

"Nunatta nunasiaataasimanera qaangerniarlugu saammaassinissaq isumakkeerinninnissarlu pisariaqarpoq, tamannalu pillugu qanoq iliuusissamik pilersaarusiortoqassaaq”. Tamanna 2013-imi naalakkersuisoqatigiit isumaqatigiissutaanni allaqqavoq.

Karla Jessen Williamson isumalioqatigiissitamilu ilaasortat sinneri tamatumunnga atatillugu sulinermut akisussaasuupput.
Inatsisartut ukiuni sisamani sulinerannut aningaasaliissutaat 10 millionit koruunit pallippaat. Aningaasat taakkua isumalioqatigiissitap allattoqarfeqarneranut ilaatigut atorneqarput.  

Isumalioqatigiissitaq saammaateqatigiinnissaq nunasiaasimanerullu kingunerisaanik inuiaqatigiinni ajornartorsiutinik akerleriissutinillu qaangiinissaq ukkakkumallugit suliniuterpaalunnik nammineq pilersitsivoq. 

AAMMA ATUARUK Ilisimasanik katersivik, oqaatsivut utoqqatserfigineqarnerlu

Isumalioqatigiissitap sulinera arfineq-marlunnik inassuteqarfiuvoq, taakkualu nalunaarusiamini saqqummiuppai. Assersuutigalugu nunatsinni oqaluttuarisaanermut saammaateqatigiinnissamullu ilisimasanik katersuivimmik pilersitsinissaq, oqaatsitsinnik patajaannerulersaangaatsiarnissaq saammaateqatigiinnermullu aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq inassutigaa.

Innuttaasut kissaataat

Dorthe Katrine Olsen isumaqalioqatigiissitami 2015-imi ukiakkut ilaasortanngorpoq, isumalioqatigiissitallu sulinerata naanerani siulittaasumut tullersortaalluni. 

Taassuma isumalioqatigiissitap inassutai innuttaasut ataatsimiinnerni apersuinernilu kissaataannik aallaaveqarluinnarnissaat Karla Jessen Williamsonitulli pingaartippaa. 

- Inuit sulinitsinni naapitavut sinnerlugit soorunami pakatsivunga, taakkuami nammineq nalaassimasatik oqaluttuaraat, Sisimiormiu aamma kulturi inuiaqatigiillu oqaluttuarisaanerat pillugit Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsisoq Dorthe Katrine Olsen oqarpoq.

Politikerit isumalioqatigiissitap suliai tunngavigalugit iliuuseqassanerlutik namminneq aalajangigassarigaat, taanna erseqqissaavoq.

- Nalunngilara partiit ilaasa suliavut qisuariarfigilaarnikuugaat. Ilaatigut Danmarkip naalagaaffiata meeqqanut misileraatigineqarsimasunut utoqqatsernissaanut nunatta oqaluttuarisaanerani atsaat taama sukumiitigisumik allamik nassuiaasiornikkut.

- Maannali naalakkersuisoqatigiit iliuuseqarnissamut qisuariaataat ataatsimut isigalugit ersarinngillat, taanna oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Meeqqat misilittaatigineqarsimasut utoqqatserfiginissaat kinguarteqqinneqarpoq

Naalakkersiusoq: Aallarteruttorpagut   

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitap inassutaanik malitseqartitsinissamut 2018-imi juunip qaammataani akisussaasuulerpoq, Karl Frederik Danielsenilu (Siumut) tassani naalakkersuisuuvoq.

Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitap inassutai nunatta nunasiaasimanerata akuerinissaanut tunngammata pingaartikkini, KNR-imut akissummini erseqqissarpaa.

Ilaalumi malitseqartinneqarsimasut, taanna erseqqissaavoq. 

Assersuutigalugu Nunatta Katersugaasiavia Allagaateqarfianeersullu, Ilisimatusarfimmeersut aamma Københavnip Universitetiani Saxo-Institutimeersut suliniummik ’Kalaallit inuunerisa oqaluttuassartaanik ilisimasaqarfik’-mik taallugu pilersitsipput.

- Suliniut taanna Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitap nunatsinni oqaluttuarisaanermut saammaateqatigiinnissamullu ilisimasanik katersuivimmik pilersitsinissamik inassutaanut ilaatigut attuumassuteqarpoq, Karl Frederik Danielsen allappoq.

Oqaatsittalu patajaannerulernissaat aamma aallunneqartoq, Karl Frederik Danielsen akissummini allappoq.

Naalakkersuisut oqaatsivut oqaasilerisut innersuussaat aallaavigalugit 2018-imi juunip qaammataanili patajaannerulersinniaraat, taanna nassuiaavoq.

Isumasioqatigiissitalli nunatta oqaluttuarisaanerata nammineq oqaluttuarinissaanut periusissiornissamik aammalu aningaasaateqarfimmik saammaateqatigiinnissamik ilisimatusarnermut tamatumunngalu suliniutinut tapiissuteqartartussamik pilersitsinissamik inassutai malitseqartinneqarnikuunngillat.

Malitseqartinneqarnissaat aningaasaqarnermut politikkikkut qanoq salliunneqartiginerat apeqqutaasoq, Karl Frederik Danielsen ilisimatitsivoq.

 

Karla Jessen Williamson Canadami ilisimatusarfimmi, University of Saskatchewanimi, professorimut tullersortaalluni ilinniartitsisuuvoq. Ilisimatusarfimmi tassani professoriusoq siusinnerusukkut allapparput. Tamannali maanna naqqiutigaarput.