Aalisarnermut siunnersuisoqatigiit siulittaasortaarput

Aalisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit siullermeerlutik ataatsimiikkamik Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiata KNAPK-p pisortaa Peter S. Olsen siulittaasussamittut toqqarpaat.

Siulittaasup tullia tassaavoq Aalisariutinik Piginneqatigiit Kattuffianni, naalisarlugu APK-mi pisortaq Peder Munk Pedersen.

Siulittaasoq APK-mit KNAPK-millu paarlakaattumik toqqarneqartarpoq.

Aalisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit aalisarnermi soqutigisaqaqatigiinnit katitigaasut suliani aalisarnermut tunngasuni Naalakkersuisunut siunnersuisarnissaq suliassaraat.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat