Sammisaq: Spiralilersuineq

28-nik ukiulik Emma Kuko ilisimanngisaminik ukiuni qulingiluani spiraleqartoq: Kamaatigeqaara

Nalusaminik spiralilerneqarsimanini Emma Kukop ukiut sisamat matuna siorna paasivaa. Spiralilerneqarsimanermi ajoqutaasinnaanera maanna aarlerissutigaa.
Emma Kuko pisimasoq pillugu ullumikkut sunnerteqqavoq. Assi © : KNR
januaarip 19-at 2023 07:12
Nutserisoq Connie Fontain

Emma Kukop nakorsamit misissorneqareerluni tupannini suli eqqaamavaa.

Taassuma timimi arlaannik ajortoqarnera ukiuni arlalinni pasitsaattarsimavaa.

2019-imilu pissutaasoq paasineqarpoq. Nakorsarmi spiralimik nassaarpoq, Emma Kukollu spiraleqarnini ilisimasimanngilaa.

- Soorunami ulloq taanna annilaarnartorujussuuvoq, qiajunnaarnerlu ajulerlunga. Maanna spiraleqaqqinngisaannassallunga nalunngilara, Emma Kuko oqarpoq.

Taannalu taama misigisaqarsimasuni kisimiinngilaq.

Akuerineqanngitsumik spiraliliineq
 

- Emma Kukop 2019-imi Ilukkut misissortinnermini paasivaa spiraleqarluni, tamannalu misissortinneqarmini aatsaat paasivaa.


- 2010-imi naartuersinnermini spiralilerneqarsrimasinnaanini ilimagalugu kisiat eqqaasinnaavaa.
 

- Emma Kukop 2010-miit 2019-ip tungaanut nakorsiarnerani nalunaarsuiffiit tanaasa KNR-ip takuai. Spirali oqaatsimik ataatsimik taaneqanngilaq, piffissallu taaneqartup ingerlanerani Emma Kukop spiralilerneqarsimanera nalunaarsukkani allaneqarsimanani.
 

- 2010-imi naartuersinneranit nalunaarsukkat malillugit Emma Kuko naartuersereeruni p-ringimik naartunaveersaateqalerusussimasoq allasimavoq.
 

- 2019-mi nakorsap nalunaarsuinerata allassimaffiani uppernarsarneqarpoq Emma Kukop misissorneqarnerani spiralimik nassaartoqartoq.

Tuluit tusagassiorfiata BBC-p nunatsinni arnat arlallit, Emma Kukotut akuerisimanngisaminnik 2000-ikkut nalaanni spiralilerneqarnermik talikkullu p-stavimik naartunaveersaaserneqarnermik nalaassisimasut oqaloqatigai.

Arnat naartuersinnerminnut pilanneqarlutilluunniit sulierineqarnerminnut atatillugu spiralimik talikkulluunniit naartunaveersaaserneqarsimasut taakku ataatsimut oqaluttuassartaraat. P-stavi tassaavoq naartunaveersaat plastikki amitsoq talermut ikkunneqartartoq.

Pisorlu 1960-ikkunni 70-ikkunnilu spiralilersuisoqarsimaneranut eqqaanarpoq - DR-ip tusarnaagassiaani “Spiralkampagnen”imi arnat arlallit inuusuttuunerminni nakorsap peqqusineratigut spiralilersorneqarsimasut oqaluttuarineqarpoq. Spiralilersuineq danskit oqartussaasuisa Kalaallit Nunaanni innuttaasut amerliartupiluunnginnissaanik siunertaqarlutik periuseraat.  

Apeqqutit qaffakaasut

Emma Kukop spiralilerneqarsimaneranik oqaluttuaq Tasiilami pilattaavimmi aallartippoq.

Taassumami spiralilerneqarsimanini 16-inik ukioqarluni Tasiilami 2010-mi naartuersinnermini pisimassasoq ilimagalugu oqaatigaa, allamimmi eqqaasaqarsinnaanngilaq. 

Taamaalilluni ukiuni qulingiluani ilisimanngisaminik spiraleqarsimavoq.

- Soorunami kamaatigaara. Kamaatigisorujussuuara. Eqqaamavara naartuersinnerma kingorna iterama anniarlunga. Tamatumalu kingorna aaqaraangama anniarujussuartarpunga. Taamaattussaannartulli eqqarsaatigalugu, Emma Kuko maanna 28-nik ukiulik oqarpoq.

Emma Kukop 2010-mi naartuersinneraniit 2019-imi nakorsap spiralimik nassaarnissaata tungaanut, nakorsiarnerani nalunaarsuiffiit tamaasa KNR-ip takuai.

Ukiuni taakkunani nalunaarsukkani tamani spirali oqaatsimik ataatsimik taaneqanngilaq, piffissallu taaneqartup ingerlanerani Emma Kukop spiralilerneqarsimanera nalunaarsukkani allaneqarsimanani.

2010-mi naartuersinneranit nalunaarsukkat malillugit Emma Kuko naartuersereeruni p-ringimik naartunaveersaateqalerusussimasoq allasimavoq. P-ring tassaavoq naartunaveersaat ammarlortoq nammineq ikkunneqartartoq, Spirali nalunaarsukkami eqqaaneqanngilaq. 

Emma Kukop naartuersinnermi kingorna arnat spiralilerneqarsimasut ersiutigisartagaanik misigisaqartalerpoq. Taamaalilluni taamani ilisimanngisaminik spiralilerneqarsimanerluni eqqarsaatigisalerpaa.

Naartuersinnerminikt ukiut sisamat qaangiummata Emma Kuko meerartaarusulerluni, meerartaarsinnaannginnami pasittaassaa ilimanarnerulerpoq. Meerartaarsinnaannginninimi paasiuminaatsippaa. 

Taanna peqqinnissaqarfimmut arlaleriarluni saaffiginnippoq, spiralilerneqarsimaneranilli nalunaarsuiffinni allassimasoqanngitsoq oqaatigineqarluni.

Akerlianik pisoqarsimanerata uppernarsineqarnissaata tungaanut.

2019-mi nakorsap nalunaarsuinerata allassimaffiani uppernarsarneqarpoq Emma Kukop misissorneqarnerani spiralimik nassaartoqartoq, Emma Kukollu spiraleqarnini ilisimanngikkaa. 

Nalunaarsukkani nakorsaq ima allassimavoq: 

- Takusinnaavara taanna (Emma Kuko, aaqq.) spiraleqartoq. Naartunaveersaateqarnersoq aperaara, naartunaveersaateqannginnerarpoq. Ukiut qulingiluat matuma siorna naartuersissimalluni oqaluttuarpoq, taamaammallu naartusinnaannginnini sumik peqquteqarnersoq ilisimanngilaa. Nallinnaqaaq, aliasuppoq kamallunilu. 

Emma Kukop oqaluttuani eqqissisimalluni isussungajattumik nipeqarluni assani eqillugit Nuummi akunnittarfimmi ineeqqami oqaluttuaraa. Ullualunni tamaaniippoq, Kulusummut aggerfimminut feriarnissaminut aallarnissani utaqqillugu.

Taassuma 2010-mi pilattaavimmiinneraniilli pisoqangaatsiarpoq.

Taassuma pisiniarfimmiutut ilinniakkaminik naammassereeruni meerartaarnissani  takorluugaraa.

- Spirali ukiut taama amerlatigisut atareermat naartulersinnaaninnut kingunerluuteqarsinnanera ernumatigaara. Maannami tikilllugu suli naartulinngilanga, Emma Kuko oqarpoq.

Spiralilersuineq mamianartoq

 

- DR-imit tusarnaagassiap ”Spiralkampagnen”-ip niviarsiaqqat arnallu tusindilikkaat danskit oqartussaasuisa kalaallit inuiaqatigiit amerliartornerannut killiliiniarlutik 1966-imit 1975-imut spiralilersorneqarsimanerat saqqummiuppaa.

 

- Arnat arlallit spiralilersorneqarnertik pinngitsaaliinertut naapertuilluanngitsuliornertullu misigisimallugu tusarnaagassiami oqaluttuaraat.

 

- Naalakkersuisut danskillu naalakkersuisui 1960-imit 1991-imut, tassa peqqinnissamut oqartussaaffiup nunatsinnit tiguneqarnissaata tungaanut spiralilersuisoqarneranik qulaajaanermik aallartitsiniarlutik septembarimi isumaqatigiissutigaat

 

Suliap ingerlaqqinnera


- Maannali arnat arlallit akuersissuteqaratik spiralilerneqarnermik allanillu naartunaveersaaserneqarnermik 1990-imit 2000-ip tungaanut nalaataqarsimallutik oqaatigaa.


- BBC-p arnat sisamat 2000-ip tungaanut akuersissuteqaratik spiralilerneqarsimasut oqaloqatigai.


- Anna Jørgensen akuersissuteqarani 1995-imi spiralilerneqarsimasoq pillugu oqaluttuaq, KNR-ip sapaatip akunnerata siuliani saqqummiuppaa.

Kamanneq takkuteqqittoq

BBC-ip isiginnaagassiaani arnat allat akuersinatik naartunaveersaaserneqarsimanerminnik oqaluttuaat aalassassutigigaluarlugit, nammineq misigigamiuk tupaallaatiginngilaa. 

Taassumami 2019-imi spiralilerneqarsimanini paasineqartoq pillugu misigisani Facebookimini oqaluttuarai. Kingornalu arnaq alla Tasiilameersoq oqaluttuarpoq assingusumik misigisaqarsimalluni.

Emma Kuko spiralilerneqarsimanerminit misigisani pillugu maanna eqqissisimanerugaluarluni, misigissutsit utersaarnissaanut piareersimavoq 

Isai immapput. 

- Pisut ullumikkut oqaluuseraakka, taava nalunngilara kamannera ulluni tulliuttuni takkuteqqissasoq. Tamanna aqukkuminaassinnaavoq, Emma Kuko oqarpoq.

Suliat misissorneqassasut

Emma Kukop oqaluttuaa Tasiilami napparsimammut KNR-imiit saqqummiupparput, taakkulu oqaluttuamut tunngasumik oqaaseqarusunngillat. 

Peqqissutsimut naalakkersuisup, Mimi Karlsenip (IA) akuersissuteqarfigineqanngitsumik naartunaveersaasiinermut tunngasut piffissami qaninnermi pisut pillugit ilisimasaqarfiginagit paasissutissiissutigaa.

- Peqqinnissaqarfimmi suliusut piffissami qaninnerusumi akuersissuteqarfiunngitsumik naartunaveersaasiisimanerannut tunngasunik ilisimatinneqarnikuunngilanga, Mimi Karlsen KNR-imut akissuteqarluni allappoq, nangillunilu:

- Peqqinnissaqarfimmi sulisut sulineranni akuersissuteqarnissaat tunngaviusumik pisariaqarpoq. Peqqinnissaqarfimmi sulinerup nalaani inuit ataasiakkaat inatsisinik, ileqqorissaarnermik peqqissaarnermillu sulinerminni unioqqutitsillutik sulisimagunik taava soorunami tamanna qisuariarfigineqassaaq.

Nakorsaaneqarfiup arnat 2000-ip nalaani akuersissuteqarfigineqanngitsumik naartunaveersaasiinermut tunngasut oqaatigisaat pillugit suliat BBC-p saqqummiussai ilisimasaqarfiginagit decembarimi oqaatigaa.

Tamatuma saniatigut peqqinnissaqarfimmi passussinerit tamarmik nakorsiap akuersissuteqarneratigut pisussaasut erseqqissaatigaa.

- Suliaq ilungersunartorujussuartut isigaarput. Akuersititseqqaarnani katsorsaasoqartarsimappat suliassaq ilungersunartuussaaq malitseqartinneqartariaqartoq, Nunatta Nakorsaaneqarfia tusagassiuutinut nalunaarummini allappoq.

Taamaammat arnanut piffissami nutaajunerusumi akuersinatik naartunaveersaaserneqarsimagunik peqqinnissaqarfimmut naammagittaalliuteqarnissaannut kaammattuuteqarput.

Sullissivik.gl aqqutigalugu imaluunniit Nakorsaaneqarfimmut toqqaannartumik attaveqarnikkut naammagittaalliortoqarsinnaavoq.