Assi: KNR

KNR ”Wowow” inuusuttunut isiginnaagassiat aallartilerput

Inuusuttunut aallakaatitassiaq Senior Wowow pingasunngorpat unnukkut aallakaateqqaarneqassaaq. Isiginnaagassiallu nuannersunik inuusuttunut takutitassaateqarluarumaarput. Aallakaatitassiaq inuusuttunut 12-iniit 20-nut ukiulinnut naleqquttuuvoq, TV-kkullu aallakaatitassiat ukua meeqqanut inuusuttunullu aaqqissusisoqarfiup KNR Wowowip aallakaatitassiarivaa siulleq.

Isiginnaagassiani ilisarititsisuupput Angajo Lennert-Sandgreen aammalu Paarnaq Hansen, isiginnaagassiamilu siullermi isiginnaartitsisartoq erinarsortartorlu Miké Thomsen pulaartorissavaat. Taakkuullutillu apersortittarneq eqqartussavaat tamannami ullutsinni inuusuttunut amerlasuunut pingaaruteqartorujussuusinnaammat.

Aammattaaq inuusuttut isiginnaartut Senior Wowowip Vloggeria (Video blogger), Josef Tarrak Petrussen Napasuminngaanneersoq naapikkumaarpaat, taassumalu aamma apersortittarneq pillugu takutitassiaateqarumaarpoq. Sinerissamiillu aamma inuusuttut filmeeqqanik aaqqissuisoqarfimmut nassiussaannit aamma takusassaateqarumaarluni.

 

Aallakaatitassiap aallakaateqqaarneqarnissaanut erinisuttorujussuuvugut. Isiginnaagassianilu tulliuttuni asannilersooqqaarneq, kunisseqqaarneq, inuusuttut Facebookimik atuisarnerat, lejrskolertarneq allarpassuillu iserfigineqartarumaarput, taama oqarput aallakaatitassiami ilisarititsisartussat Angajo Lennert-Sandgreen aamma Paarnaq Hansen. 


Aallakaatitassianit arfineq-pingasunik immikkoortortalimmit siulleq aallakaatinneqassaaq, pingasunngornerillu tamaasa nalunaaqutaq 20.00 aallakaatinneqartassallutik. Senior Wowow Facebookikkut malinnaavigisinnaavat, aammattaarlu KNR Radiomi pingasunngornerit tamaasa nalunaaqutaq 16-17 tusarnaartarsinnaallugit. 

Inuusuttut qitiutillugit

Meeqqanut inuusuttunullu aaqqissuisoqarfik Wowow KNR-ip innuttaasunut tamanut kiffartuussinissamik pisussaaffianut ilaavoq, inuusuttunut meeqqanullu aallakaatitassiornissamik suliaqarput.

Inuusuttut inuiaqatigiinni siunissamilu pingaaruteqarluinnarput. Taamaattumik pingaaruteqarpoq inuusuttut KNR-imiit imaluunniit inuiaqatigiinnut paasissutissiisartuniit ilanngunneqartutut misigisarnissaat, KNR-imi pisortaq Karl-Henrik Simonsen taama oqarpoq.

 

Meeqqanut inuusuttunullu aaqqissuisoqarfiup Wowowip siunertarivaa Radiokkut TV-kkut inuillu nittartakkatigut attaveqarfiisigut aallakaatitassiat imaannik takutitsisarnissartik.

Soorunami inuusuttut TV-kkut isiginnaartarlutillu Radiortarput, kisiannili aamma nittartakkatigut malinnaasorujussuupput. Taamaattumik Wowowip aaqqissuisoqarfianit isiginnaagassiat uanga KNR-imut isummannut aamma pilersaarutinnut tulluartorujussuupput, Karl-Henrik Simonsen KNR-ip pisortaa naggasiivoq.

 

Paasisaqarnerorusukkuit KNR-ip pisortaa Karl-Henrik Simonsen attavigisinnaavat tlf. 361500 imaluunniit mailikkut info@knr.gl 

Isummersuutit

Allaffiginiartigut

KNR attaviginiarlugu ataani immersuivik atorlugu, emailikkulluunnit info@knr.gl 

imaluunniit uunga allaffigisinnaavatsigut:

KNR | Box 1007 | Issortarfimmut 1A | 3900 Nuuk

 

Sianerit (+299) 361500 | Fax. (+299) 361502

Akineqarusukkuit email allaguk. Inuttut pisinnaatitaaffitit ataqqillugit emailadressit allanut tunniunneq ajorparput
Suna pillugu attaviginiarpitigut?
Oqaatigerusutatit uani allakkit