Pisut aallaaviat: Umiatsiaararsortut, KNR 2001

Umiatsiaararsortut atugarisaat pillugit aallakaatitassiaq.
Maniitsumi umiatsiaararsortut atugarisaat assersuusiorfigalugit sammissavavut, tamatumunngalu atatillugu Kangerlussuarmi isumasioqatigiissimanermit peqataasut oqaloqatigissavavut.
Aaqqissuisoq: Bikki P. Josefsen
Teknik: Knud Petersen.

En udsendelse om jollefiskernes vilkår med eksempler af vilkår for jollerfiskerne i Maniitsoq. I den forbindelse snakker vi med seminardeltagere i Kangerlussuaq.
Tilrettelæggelse: Bikki P. Josefse
Teknik: Knud Petersen.

Kommentarer