Turister skal kunne udføre trofæjagt på isbjørne

Skrevet af Mads Lynge
18. juli 2005 10:09

Embedsmændene i Direktoratet for Fiskeri og Fangst er nu ved at lægge sidste hånd på den nye bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af isbjørne.

Landsstyremedlem for fiskeri og fangst, Rasmus Frederiksen, fortæller at bekendtgørelsen blandt andet vil indeholde regler for trofæjagt af isbjørne:

- En udenlandsk fanger skal kunne have en mulighed for at udføre en trofæjagt på isbjørne, og det kan lade sig gøre såfremt han/hun har sendt en ansøgning til de grønlandske myndigheder, siger landsstyremedlem for fiskeri og fangst, Rasmus Frederiksen.

Trofæjagten af isbjørne vil være en mulighed for udenlandske turister, der for at kunne fange isbjørne her i Grønland, først skal sende en ansøgning.

Grønland vil indføre kvoter for fangsten af isbjørne, da der har været en øget international kritik af mængden af isbjørnefangster.

Grønlandske fangere fanger mange flere isbjørn i Baffin Bugten – faktisk tre gange højere end forventet. Fangerne fanger omkring 200 isbjørne og det er for mange, mener canadierne. Derfor har canadierne bedt om at få et møde med Grønlands Hjemmestyre og mødet forventes afholdt i august-måned, hvor det skal drøftes, hvorvidt en fællesforvaltning af isbjørnebestanden kan udformes.

Rasmus Frederiksen vil slå på tromme for, at de grønlandske fangere om året stadig skal kunne fange 200 isbjørne eller derover, og håbet er at kunne opnå en enighed om det med de canadiske myndigheder. En endelig afklaring af kvoten ventes dog først at være på plads engang i det nye år, siger landsstyremedlemmet.

Fangere der nedlægger en isbjørn skal føre en rapport over fangsten.

Blandt andet hvor og hvornår bjørnen blev fanget skal indgå i rapporten.

Ikke kun Grønland er blevet kritiseret for mængden af isbjørnefangsten. Også Nunavut er blevet kritiseret for at øge sine fangstkvoter.