Strukturudvalget: Op til politikerne at give mere tid

13. juni 2005 10:15

Kommunerne vil have mere tid til at forberede en kommunesammenlægning, men indtil videre fortsætter strukturudvalget deres arbejde, der efter planen skal være færdigt i efteråret.

- Vi har fået en opgave, som vi skal færdiggøre her i efteråret og så længe, vi ikke har fået nogen melding fra politikerne, så fortsætter vi, siger formand for strukturudvalget Martha Labansen.

På KANUKOKA’s delegeretmøde i sidste uge fremlagde hun strukturudvalgets arbejde for kommunalpolitikerne.

I den efterfølgende debat var meldingen fra kommunerne klar: De vil have mere tid. Men indtil videre fortsætter strukturudvalget altså efter den nuværende plan, der betyder at arbejdet skal færdiggøres i efteråret.

Strukturudvalgets tanker om at lægge Grønlands 18 kommuner sammen til fire storkommuner skal i første omgang fremlægges for landsstyret, der så kan sende det videre til landstingets forårssamling næste år. Det synes kommunerne er for hurtigt.

Kommunalpolitikerne vil have strukturudvalget til at uddybe konsekvenserne af den foreslåede kommunereform. Men kan strukturudvalget overhovedet bruge mere tid?

- Jeg tror, man altid kan bruge mere tid, når man laver noget nyt, men det er jo så spørgsmålet, om det i sidste ende fremmer processen eller beslutningsgrundlaget, siger Martha Labansen.