Foto: United Nations Photo/Flickr

Store fremskridt i New York

FNs Permanente Forum har opnået meget i den første uge af konferencen i New York.

FNs Permanente Forum for Oprindelige Folk har været i fuld gang hele den forløbne uge. Det er femtende gang, at det finder sted. I år deltager omkring 2500 oprindelige folk fra hele verden, som mødes her for at kunne diskutere fælles problemer og om muligt finde fælles løsninger.

Det var iøjefaldende hvor mange unge der deltog, …unge der er ivrige , velinformerede og parate til at deltage i diskussionerne. Et forslag om at oprette en international fond, som skal bekoste rejser og sikre deltagelse af flere oprindelige folk ved internationale møder, blev derfor vel modtaget.

Fra Ilisimatusarfik i Nuuk deltog 7 unge journaliststuderende, som er i gang med at lave en stor opgave om mødet. De udtaler til KNR at det er et fantastisk spændende møde, hvor de har lært meget.

Canada tog overskrifterne

Højdepunktet den første uge var da Canadas Minister for oprindelige folk, Carolyn Bennett annoncerede, at Canada som kun det andet land i verden vil implementere FNs Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder. Det første var Bolivia.

Erklæringen stadfæster at der skal være informeret og forudgående samtykke mellem oprindelige folk og for eksempel mine- og ressourceselskaber, hvis de vil arbejde i oprindelige folks områder.

Indianerhøvdingen, Perry Bellegarde, udtalte til forummet, at erklæringen kunne blive til gensidig gavn for alle. Mine- og ressourceselskaberne behøver ikke at gå i panik. Men nye og mere respektfulde forhandlings processer skal etableres fremover, når oprindelige folk skal forhandle om mine- og ressource udvikling, understregede Bellegarde.

FNs Permanent Forum om Oprindelige Folks Anliggender fortsætter endnu en uge i New York.

 

 Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl