Store økonomiske udfordringer i vente

Det bliver meget svært for det kommende Selvstyre at opretholde velfærden og dermed undgå skatte- og afgiftsstigninger, hvis der ikke skabes en række nye erhverv. Det står at læse i Landsstyrets netop offentliggjorte ’Politisk Økonomiske Beretning for 2009’.

Det bliver derfor bydende nødvendigt, at finanspolitikken strammes alvorligt op, når det nye Landsting er blevet valgt den 2. juni.

Landskassens resultat i perioden 2007 og frem til og med 2009 viser samlet, at vi står med et solidt underskud på 877,5 millioner kroner.

Udover driftsudgifterne skal reduceres betydeligt nævnes også den internationale finanskrise, som Grønland heller ikke går ’fri af’. Det er nemlig allerede – som en følge af finanskrisen – blevet både dyrere og vanskeligere at låne penge, hvad der blandt andet har medført, at en række projekter i mineindustrien enten er forsinket eller lagt i mølpose.

For at imødegå driftsudgifterne til stadighed vokser sig større end indtægterne, lægger beretningen op til, at den eksisterende arbejdskraft omskoles og flyttes over i de erhverv, der skaber økonomisk vækst. Og her peger Beretningen især på, at fiskere og fangere må flytte over i nye erhverv. Det vil blandet andet betyde højere indkomster for fisker- fangerfamilierne og dermed også flere skattekroner til opretholdelse af velfærden.

I forbindelse med indførelsen af Selvstyret den 21. juni kan der også blive tale om yderligere udgifter. Finansministeriet har skønnet, at den danske stat i dag bruger mere end 300 millioner kroner på de områder, som Selvstyret kan overtage, når de er parate.

Blandt de kommende års øvrige finanspolitiske udfordringer nævner Beretningen også de helt eller delvist Hjemmestyreejede selskaber. Som eksempler herpå nævnes Royal Greenland og Air Greenland, der forventes at blive påvirket af finanskrisen og en generel afmatning på verdensmarkedet, der betyder at grønlandske varer kan blive vanskeligere at sælge.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt