Foto: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Qulaarpaa Over halvdelen af kvinderne har oplevet partnervold

Der er travlhed på landets krisecentre. Flere dage om ugen får de henvendelser fra kvinder, der har været udsat for partnervold.

232 kvinder henvendte sig sidste år på et af landets syv krisecentre. Det svarer til, at der to ud af tre dage året rund, var en kvinde, der flygtede fra vold udøvet af hendes partner. 200 børn flygtede sammen med deres mor til krisecentret.

Og tallet er højt. Sammenlignet med Danmark er der tale om næsten dobbelt så mange henvendelser i forhold til befolkningstallet. Med til billedet hører, at landets næststørste by, Sisimiut ikke har noget kriscenter. Derudover er det vanskelligt for kvinderne fra de mindre bosteder, at nå frem til et krisecenter. Med andre ord: Tallet ville være endnu højere, hvis alle voldsramte kvinder havde mulighed for at komme på et krisecenter.

Henvendelserne til krisecentrene er desuden kun toppen af isbjerget. I befolkningsundersøgelsen fra 2010 siger 62% af kvinderne at de har været udsat for vold i deres voksne liv. I langt de fleste tilfælde er det hendes nuværende eller tidligere partner, der har udøvet volden.

Også politiets statistik viser, at kvinder her i Grønland i meget høj grad udsættes for vold. I Nuuk var 155 af voldsofrene kvinder. Det er mere end dobbelt så mange som mændene, hvor der var 55 ofre. I de fleste vestlige lande er forholdet omvendt; her er det langt flest mænd, der bliver udsat for vold. Og statistikken fra Nuuk viser også, at volden i to ud af tre tilfælde sker i hjemmet. 

Hvis du har oplevet partnervold og vil fortælleom det, så kan du kontakte os på doj@knr.gl eller wtu@knr.gl.


 

Sider