Ny børnelov skal bremse op for dyre døgninstitutioner

I stedet for systematisk at anbringe udsatte børn og unge på dyre døgninstitutioner skal en ny børnelov sikre, at omsorgssvigtede børn og unge i højere grad kan forblive i hjemmet eller anbringes hos plejefamilier eller nært beslægtede.
Foto © : KNR
31. maj 2016 17:22

Og så skal der satses langt mere på forebyggende indsatser.

Det er et af de helt centrale punkter i forslaget til en ny børne- og ungelov, som naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen præsenterede i dag.

Her skal en kommune vælge de foranstaltninger, der bedst kan løse de behov, som en socialfaglig undersøgelse af et truet barn har vist.

Det kan foreksempel være at yde støtte til familiens husleje, hvis det kan forhindre, at barnet bliver anbragt uden for hjemmet.

Det forklarer Martha Lund Olsen:

- Det er nødvendigt at få tydeliggjort barnets rettigheder i henhold til FN's Børnekonvention.

 

Vederlag til plejefamilier

Ud over en lang række andre forebyggende tiltag skal det offentlige i fremtiden heller ikke kun yde vederlag til plejefamilier, men også til netværksanbringelser, hvor nært beslægtede tager et barn i pleje, hvis de sociale myndigheder altså har sagt god for det:

- Ofte tror vi på, at det er muligt at finde amnbringelsr i den nærmeste familie hos onkler eller mostre eller andre familiemedlemmer, siger Martha Lund Olsen.

Og der er masser af penge at spare for det offentlige.

I dag koster en døgnanbringelse omkring en million kroner per anbragt barn, mens den forebyggende indsats med større effekt er væsentligt billigere, fremgår det af Naalakkersuisuts Politisk-Økonomiske beretning, som kom i går.

 

Hastesager afgøres hurtigere

Den nye børnelov betyder også en hurtigere og tydeligere sagsbehandling, når det gælder underretninger om omsorgssvigt af børn, fortæller Martha Lund Olsen:

- i fremtiden skal man inden for 24 timer vurdere, om det er en hastesag. Og hvis det er det, så skal man handle derefter og og inden for 14 dage tage stilling til anmeldelserne, siger naalakkersuisoq for Sociale Anliggender.

Men der venter et stort arbejde forude, før børns rettigehder følger FN's børnekonvention:

- Det vi jo må erkende her på det sidste i forhold til de tilsyn, der har været i kommunerne, det er desværre, at sagsbehandlingen halter gevaldigt.